Hvaba?? Var Jesus overflødig? Hvaba??

Jonastegnet: Jesus genopstår efter tre dage, ligesom Jonas var tre dage i hvalfiskens bug.
Jonas

Jesus erklærede, at han kun ville give et eneste tegn. Jesus ville genopstå efter tre døgn for at få hele verden til at tro (billedet til højre):

Matthæus 12,39 Men han svarede dem: "En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn.
Matthæus 12,40 For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter.

Men Jesus erklærede også, at en genopstandelse ikke ville overbevise nogen:

Lukas 16,31 Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde."

Dermed har Jesus erklæret sig selv for overflødig.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas