Hvaba?? Var disciplene Jesus' venner? Hvaba??

Jesus møder disciplene igen i sidste kapitel af Johannesevangeliet.
Raphael: Disciplene på fisketur

Hele ideen med at have disciple er, at eleverne skal blive klogere, så de tilsidst en dag selv bliver mestre. Ved den sidste nadver / fodvask kalder Jesus stadig sine disciple for "børn":

Johannes 13,33 Mine børn, endnu en kort tid er jeg hos jer. I skal lede efter mig, og hvad jeg sagde til jøderne, siger jeg nu også til jer: Hvor jeg går hen, kan I ikke komme.

Derefter giver han dem det sidste og vigtigste bud, og lidt senere annoncerer han, at disciplene har lært alt, hvad han selv vidste. Efter disse mange år er de ikke længere Jesus' elever/tjenere, men hans venner:

Johannes 15,15 Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer.

Men da Jesus møder sine disciple i sidste kapitel af Johannesevangeliet, er disciplene igen børn:

Johannes 21,5 Han sagde til dem: "Børn, har I noget at spise?" "Nej," svarede de.

Kristen bortforklaring #1

Man kan oversætte "børn" tvetydigt såsom "fellows", "sons" eller "lads". Altså ord, der også kan læses som "kammerater":

Johannes 21,5 Jesus, therefore, saith to them, 'Lads, have ye any meat?'
(Young's Literal Translation)

Kristen bortforklaring #2

En del bibler vælger en decideret forfalsket oversættelse, så selvmodsigelsen forsvinder:

Johannes 21,5 Han råbte ud til dem: »Har I fanget noget, venner?« »Nej!« råbte de tilbage.
(Bibelen på hverdagsdansk)

Johannes 21,5 He called out to them, "Friends, haven't you any fish?"
(The New International Version, NIV)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Johannes, Forfalskninger