Hvaba?? Og han blev regnet blandt lovbrydere to gange Hvaba??

Jesus går bag de to røvere:
Testimonium Flavianum

Jesus blev korsfæstet mellem to eller fire røvere. Det skete (naturligvis) for at opfylde endnu en profeti:

Markus 15,27 Sammen med ham korsfæstede de også to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side.
Markus 15,28 Således gik det skriftord i opfyldelse, som siger: "Og han blev regnet blandt lovbrydere."

Men det var dybt overflødigt, for den profeti havde Jesus allerede opfyldt. Det skete, dengang han beordrede sine disciple til at købe sværd.

Lukas 22,37 For jeg siger jer: På mig skal det skriftord opfyldes: 'Og han blev regnet blandt lovbrydere.' Og nu er jeg ved målet for det, der skal ske mig."

Men hvis Jesus allerede havde opfyldt profetien, så var der da ingen grund, til at han skulle korsfæstes.

Kommentar

Markus 15,28 er et af de 50-60 vers, der ikke er med i de ældste manuskripter, og som derfor burde fjernes fra Bibelen igen.

En from forfalsker har tilføjet dette vers — og har dermed skabt en selvmodsigelse.

Se evt. de 6.000 falsknerier i Det Nye Testamente.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Lukas