Hvaba?? Blev forhænget i templet flænget, før eller efter Jesus døde? Hvaba??

Johannes står ved korset
Jesus på korset

I Markusevangeliet dør Jesus, og bagefter bliver forhænget i templet flænget fra oven af og ned:

Markus 15,37 Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede.
Markus 15,38 Og forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst.

Ifølge Lukasevangeliet bliver forhænget flænget under den tre timer lange solformørkelse. Bagefter dør Jesus.

Lukas 23,44 Og det var nu omkring den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den niende time,
Lukas 23,45 fordi solen formørkedes; og forhænget i templet flængedes midt igennem.
Lukas 23,46 Og Jesus råbte med høj røst: "Fader, i dine hænder betror jeg min ånd." Da han havde sagt det, udåndede han.

Men Johannesevangeliet har en tredje udgave: Forfatteren er den discipel, som Jesus elskede, og han står klos op ad korset, mens Jesus dør (billedet til højre):

Johannes 19,26 Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: "Kvinde, dér er din søn."

Denne discipel står tæt på og har ikke observeret nogen mirakler overhovedet.

Så blev forhænget flænget, før eller efter at Jesus døde? Eller blev det slet ikke flænget?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Lukas, Johannes