Hvaba?? Jehovas Vidnesbyrd Hvaba??

Jesus, Gud og Helligånden har tilsammen tre næser og fire øjne.
Trefoldigheden

Jesus var klar over, at man ikke kan vidne om sig selv, for Moseloven kræver to vidner.(1) Heldigvis havde Jesus et vidne mere: Gud Fader.

Tilsammen var Jesus og Gud to vidner:

Johannes 8,17 Og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd fra to mennesker er gyldigt.
Johannes 8,18 Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også Faderen, som har sendt mig."

Men andre steder i samme evangelium var Jesus og Gud alligevel ikke to forskellige (se billedet til højre):

Johannes 10,30 Jeg og Faderen er ét."

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Dette er i øvrigt et eksempel på, at Jesus citerer ud af sammenhæng. De to vers, Bibelselskabet angiver i deres krydsreferencer, handler ikke om almindeligt vidnesbyrd.

De to vers handler om reglerne for idømmelse af dødsstraf (4 Mosebog 35,30, 5 Mosebog 17,6).

4 Mosebog 35,30: Hvis nogen slår et menneske ihjel, må man kun henrette drabsmanden på grundlag af vidners udsagn; hvad ét vidne siger, er ikke nok til, at nogen skal lide døden.
5 Mosebog 17,6: På to eller tre vidners udsagn skal dødsstraffen fuldbyrdes; ingen må henrettes på et enkelt vidnes udsagn.

Mærker: Johannes