Hvaba?? Er Gud almægtig? Hvaba??

Den almægtige Gud var i stand til at standse Solen og Månen, mens jøderne slog deres fjender ihjel: »Herren førte jo krig for Israel« (Josva 10,12-15).
Men et par jernvogne kunne han ikke klare.
Solformørkelse

Ja, Gud kan alt:

Matthæus 19,26 Jesus så på dem og svarede: "For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt."

Nej, Gud kunne ikke hjælpe jøderne med deres folkemord, bare fordi fjenden havde jernvogne.

Dommer 1,19 Og HERREN var med Juda, så han tog Bjerglandet i Besiddelse; Lavlandets Indbyggere kunde han nemlig ikke drive bort, fordi de havde Jernvogne.
(Oversættelsen fra 1931)

Det er i øvrigt ekstra pinligt i betragtning af, at jøderne udtrykkeligt var blevet lovet af deres profet, at jernvognene ikke ville være noget problem: »Men kana'anæerne skal I fordrive, selv om de har jernvogne og er stærke« (Josva 17,18).

Josva 17,18: men I skal få det bjergland, der er skovbevokset, og det kan I rydde; det skal I få med dets udløbere. Men kana'anæerne skal I fordrive, selv om de har jernvogne og er stærke."

Kristen bortforklaring #1

Den allerældste bortforklaring er, at Gud ikke ønskede at hjælpe jøderne, fordi de havde syndet. Denne forklaring holder dog ikke ret længe, eftersom verset jo starter: »Og HERREN var med Juda«. Problemet er netop, at Juda ikke kunne klare fjenden med jernvognene, selvom »HERREN var med Juda«.

Kristen bortforklaring #2

Næste forsøg er at sætte et punktum efter »Og HERREN var med Juda« og hævde, at sætningen hører til det forrige vers. Så er HERREN altså ikke med Juda i resten af vers 19.

Kristen bortforklaring #3

Næste forsøg er at skyde skylden over på jøderne selv. Oversættelsen fra 1931 (citeret foroven) siger: »han tog Bjerglandet […] Indbyggere kunde han nemlig ikke drive bort«, oversættelsen fra 1919 siger: »han, fordrev dem […] men han mægtede ikke at fordrive Indbyggerne«, mens King James Bibel fra 1611 siger: »and he drave out the inhabitants of the mountain«.

Derimod er oversættelsen fra 1992 ændret til at bruge flertal:

Dommer 1,19 Herren var med judæerne, så de erobrede bjerglandet. Men de kunne ikke fordrive dem, der boede i slettelandet; de havde nemlig jernvogne.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Dermed får man det tydelige indtryk, at det ikke var Gud, men stammen Juda, der ikke kunne klare jernvognene.

Det er selvfølgelig stadig lidt tyndt, at jøderne ikke kunne klare et par jernvogne, selvom de havde Gud på deres side, men det er trods alt ikke nær så pinligt som den oprindelige tekst: At Gud selv ikke kunne klare jernvognene.

Faktisk er der en dobbelt forfalskning i dette vers, for Bibelselskabet får også fusket teksten til at sige, at det ikke var patriarken Juda, men stammen af judæere, der havde problemer. Dermed får man også fjernet selvmodsigelsen i, at patriarkerne stadig er i live efter så mange hundrede år

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Dommerbogen, Matthæus, GT kontra NT, Forfalskninger