Hvaba?? Er Jesus af Rubens eller Judas stamme? Hvaba??

Til venstre bliver Josef smidt i en brønd af sine brødre.
Bliver han reddet af Ruben eller Juda?
Josef og hans brødre

Jesus var Davidssønnen, og dermed tilhørte han Judas stamme: »Løven af Judas stamme, Davids rodskud« (Åbenbaringen 5,5); »Det er jo en kendt sag, at vor Herre er af Judas stamme« (Hebræerne 7,14).

Vi får detaljerne i Jesus' to stamtavler:

[Matthæus 1,3 Juda blev med Tamar far til Peres og Zera, Peres blev far til Hesron, Hesron til Ram,
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 1,6 og Isaj blev far til kong David. David blev med Urias' hustru far til Salomo,
[.. .. ..] [.. .. ..]
Matthæus 1,16 og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus.

Sådan er det: David og Jesus nedstammer fra patriarken Juda gennem Judas søn Peres og dennes søn Hesron.

Men i Det Gamle Testamente er der uenighed om, hvilken af Israels 12 stammer Hesron hører til. Er det Ruben eller Juda?

4 Mosebog 26,5 Ruben var Israels førstefødte. Rubens efterkommere: Enok, enokitternes slægt; fra Pallu stammer palluitternes slægt;
4 Mosebog 26,6 fra Hesron stammer hesronitternes slægt; fra Karmi stammer karmitternes slægt.

4 Mosebog 26,20 Judas efterkommere, slægt for slægt: Fra Shela stammer shelanitternes slægt; fra Peres stammer peresitternes slægt; fra Zera stammer zeraitternes slægt.
4 Mosebog 26,21 Peres' efterkommere var: Fra Hesron stammer hesronitternes slægt; fra Hamul stammer hamulitternes slægt.

Hvad er så det rigtige? Ruben ⇒ Hesron eller Judas ⇒ Peres ⇒ Hesron? Og hvilken af de to stammer tilhører Jesus og David?

Er det Ruben eller Juda, der redder Josef?
Josef og hans brødre

Kommentar

Forholdet mellem Ruben og Juda er meget afslørende for, hvordan Bibelen er opstået: Som det fremgår af både 4 Mosebog 26,5 (citeret foroven) og 1 Krønikebog 5,1, var Ruben den førstefødte. Han burde derfor regere over Israels 12 stammer, men Bibelen har den besynderlige oplysning, at Ruben var gået i seng med sin fars medhustru (1 Mosebog 35,22). Derfor bliver han degraderet. Juda overtager herredømmet, og »fra ham skulle fyrsten komme«.

1 Krønikebog 5,1 Israels førstefødte søn Rubens sønner - han var den førstefødte, men fordi han havde vanæret sin fars seng, blev hans førstefødselsret givet til Israels søn Josefs sønner, uden at de dog blev registreret som førstefødte;
1 Krønikebog 5,2 for Juda fik herredømmet over sine brødre, og fra ham skulle fyrsten komme, men førstefødselsretten fik Josef

Et lignende eksempel på, hvordan Juda overtager Rubens rolle, finder vi i historien om Josef, der bliver solgt to gange (billederne til højre). Hvis man analyserer historien, ser man, at det er to beretninger, der er flettet sammen. I den ene er det Ruben, der forhindrer de øvrige brødre i at dræbe Josef; i den anden er det Juda, der redder ham.

De forskellige selvmodsigelser peger på en gammel strid mellem de forskellige klaner, hvor stammen Ruben engang har været den førende. Senere må dele af Bibelen være blevet "opdateret" for at afspejle, at det nu var Juda, der havde herredømmet. Derfor opfandt man historien om Ruben, der gik i seng med sin stedmor, hvorefter hele kongerækken blev podet om på en anden gren af stamtræet.

Alt dette besvarer desværre ikke spørgsmålet om, hvilken stamme David og Jesus kommer fra "i virkeligheden".

Iøvrigt var David som bekendt citerspiller, og alle citerspillere er efterkommere af Kain og Jubal.

1 Mosebog 35,22: Mens Israel boede der på egnen, gik Ruben hen og lå med sin fars medhustru Bilha. Det fik Israel at vide.

Kristne bortforklaringer

Man kunne fristes til at tro, at der simpelthen var tale om to mennesker med samme navn, men i begge tilfælde er Hesron stamfar til hesronitterne, så det ville kræve, at der også var to stammer med samme navn.

Det er også mærkeligt, at for begge stammers vedkommende har Hesron en bror ved navn Karmi:

1 Krønikebog 4,1 Judas sønner var: Peres, Hesron, Karmi, Hur og Shobal.

1 Krønikebog 5,3 Israels førstefødte søn Rubens sønner var: Enok, Pallu, Hesron og Karmi.

Det er ikke ualmindeligt, at to personer har samme navn, men det er uhørt, at to brødrepar deler navne, og at to stamfædre deler navne.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 4 Mosebog, 1 og 2 Krønikebog, Matthæus, GT kontra NT, Stamtavler