Hvaba?? For således elskede Gud verden Hvaba??

For således elskede Gud verden, at han skabte et torturkammer, hvor 99.99% af verdens befolkning skal pines for evigt.
Helvede

Gud elsker hele verden, og han ønsker at frelse alle. Derfor gav han os sin enbårne søn:

Johannes 3,16 For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Men hvad sagde den enbårne søn selv til alt dette?

Matthæus 7,13 Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den.
Matthæus 7,14 Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er , som finder den!

Ifølge Jesus er det kun få, der finder vejen til det evige liv. Størsteparten ender i fortabelse (billedet til højre). Hvem er det forresten, der har skabt Helvede, djævlene og Fanden og hans pumpestok? Nå ja, det var Jesus (Johannes 1,3).

Blandt de mange folk, der var fortabte, var alle hedningerne, dvs. ikke-jøder, for Jesus frelser kun jøder:

Matthæus 10,5 Disse tolv sendte Jesus ud og befalede dem: "Følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer;
Matthæus 10,6 men gå derimod til de fortabte får af Israels hus.

Desuden talte Jesus i lignelser, som ikke engang hans egne disciple kunne forstå, Og det gjorde han med det udtrykkelige formål, at folk ikke skulle blive frelst:

Markus 4,10 Da han var blevet alene med sine ledsagere og de tolv, spurgte de ham om lignelserne.
Markus 4,11 Og han svarede dem: "Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser,
Markus 4,12 for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse."
Markus 4,13 Og han sagde til dem: "Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser?

Både Jesus og Gud var enige om, at evangeliet skulle skjules for vise og forstandige. Den slags mennesker er de åbenbart helst fri for:

Lukas 10,21 I samme stund jublede Jesus i Helligånden og sagde: "Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje.

Og for at være helt sikker på, at folk bliver dømt, vil Gud sende »vildfarelsens magt over dem«:

2 Thessaloniker 2,11 Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,
2 Thessaloniker 2,12 for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.

Johannes 1,3: Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.

Konklusion: Således elskede Gud verden, at han sørgede for, at 99.99% vil ryge direkte i Helvede, som han iøvrigt også selv har skabt.

Kristen bortforklaring #1

Med hensyn til, at Jesus talte i lignelser med det udtrykkelige formål, at folk ikke skulle frelses, tilføjer Matthæus en slags forklaring, når han kopierer Markusevangeliet.

Matthæus 13,13 Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og hører og dog ikke hører og heller intet fatter.
Matthæus 13,14 På dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger: I skal høre og høre, men intet fatte, I skal se og se, men intet forstå.
Matthæus 13,15 For dette folks hjerte er dækket med fedt, og med ørerne hører de tungt, og deres øjne har de lukket til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem.

Nu er undskyldningen, at Jesus ønskede at opfylde en profeti af Esajas. Men det ændrer jo ikke ved selvmodsigelsen.

Kristen bortforklaring #2

Stadig med hensyn til at Jesus talte i lignelser, postulerede den tyske teolog Otto Schmiedel (1858-1926), at Markusevangeliet bygger på et Ur-Markus.

Schmiedel var sikker på, at i dette Ur-Markus, havde Jesus sagt det modsatte: Nemlig at parablerne skulle lette forståelsen hos folket. Derefter, mente Schmiedel, havde redaktøren af Markusevangeliet ændret teksten under indflydelse af Paulus' ord om hærdede hjerter i Romerbrevet kapitel 9-11.

Rent bortset fra, at ingen nogensinde har set dette Ur-Markus, ændrer det ikke ved, at der i dag er en selvmodsigelse i Bibelen.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, Johannes, 2 Thessalonikerne, Paulus