Hvaba?? Mystiske forklaringer Hvaba??

Nogle forklaringer er svære at forstå.
Abstrakt Jesus af Anthony Falbo

Markus 3,14 Han valgte tolv, som han kaldte apostle, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ud for at prædike

Kommentar: Ordet "apostel" betyder udsending, så det er selvmodsigende, at Jesus kaldte dem apostle, »for at de skulle være sammen med ham«. Her er formentlig tale om en bevidst selvmodsigelse. Forfatteren af Markusevangeliet er nemlig ekspert i at indskyde forklaringer, der ofte er overflødige, og indimellem bare gør handlingen endnu mere mystisk.

Andre eksempler:

Vi finder de samme mystiske forklaringer i Det Hemmelige Markusevangelium: »Da de var kommet ud af graven, gik de til den unge mands hus, han var nemlig rig«. Gik de med han, fordi han var rig? Eller havde han et hus, fordi han var rig? »Og han blev hos ham denne nat. Jesus lærte ham nemlig Guds riges hemmelighed«. Kan man ikke lære Guds riges hemmelighed om dagen?

Kristne bortforklaringer

I stedet for at tænke over, hvad Markus mente med denne selvmodsigelse om de hjemmegående udsendinge, er det nemmere bare at rette i skriften.

I gamle dage var den græske originaltekst forfalsket, så ordene »som han kaldte apostle« ikke var med:

Markus 3,14 Og han beskikkede Tolv, at de skulde være hos ham, og at han kunde udsende dem at prædike,
(Dansk oversættelse fra 1897)

Se evt. de 6.000 forfalskninger i Det Nye Testamente.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Textus Receptus, Forfalskninger