Hvaba?? Hvor høje var søjlerne foran Templet? Hvaba??

Alle er enige om, at de to søjler hed Boaz og Jakin.
Men hvor høje var de?
Ypperstepræstinden

Hvor høje var de to søjler foran templet i Jerusalem?

1 Kongebog 7,15 Han formede de to bronzesøjler; hver af dem var atten alen høj og havde en omkreds på tolv alen; de var hule, og de var fire fingre tykke.

2 Krønikebog 3,15 Foran templet lavede han to søjler; de var femogtredive alen høje, og søjlehovedet, som var på toppen af dem, var fem alen.

Kommentar

Der er hundreder og tusinder af forskelle mellem de parallelle fortællinger i Samuels-, Konge- og Krønikebøgerne, (f.eks.: hvor mange heste, ryttere og fodfolk David dræbte), men denne her er ekstra grov. Israels befolkning har haft mange hundrede år til i ro og mag at anslå højden på de to søjler foran templet. Alligevel er det ene tal dobbelt så stort som det andet.

Denne groteske forskel viser, at forfatterne ikke aner, hvad de skriver om. Og værre endnu: Man får en mistanke om, at det første tempel aldrig har eksisteret. Hvis der var realiteter bag ordene, ville den ene forfatter ikke kunne fordoble størrelsen uden frygt for at blive modsagt.

Kristne bortforklaringer

Normalt ville standardforklaringen være, at der var tale om to forskellige søjle-par. Altså i stil med, at Jesus holdt to bjergprædikener, blev salvet to gange og rensede templet to gange.

Denne taktik duer bare ikke i dette tilfælde, for begge bøger oplyser, at de to søjler hedder Jakin og Boaz (1 Kongebog 7,21, 2 Krønikebog 3,17, billedet til højre).

Kristen bortforklaring #1

Den mest populære bortforklaring, der går tilbage til John Gill(1), er, at 2 Krønikebog angiver højden for de to søjler som 35 alen tilsammen.

Det er naturligvis noget vås. Hvad nu hvis der havde været 10 søjler? Ville forfatteren så have skrevet, at højden var 180 alen?

Kristen bortforklaring #2

Enkelte (heldigvis få) oversættelser går så vidt som ligefrem at forfalske teksten for således at skjule selvmodsigelsen.

2 Krønikebog 3,15 For the front of the temple he made two pillars, which together were thirty-five cubits long, each with a capital five cubits high.
(NIV, New International Version)

2 Krønikebog 3,15 In front of the temple he made two pillars which had a combined length of 52½ feet, with each having a plated capital seven and one-half feet high.
(NET, Bible)

1 Kongebog 7,21: Han stillede søjlerne op ved templets forhal. Han stillede den højre søjle op og kaldte den Jakin; og den venstre søjle stillede han op og kaldte den Boaz.
2 Krønikebog 3,17: Han stillede søjlerne op foran templet, én til højre og én til venstre; han kaldte den højre Jakin og den venstre Boaz.

Kristen bortforklaring #3

Bibelen på Hverdagsdansk ændrer teksten, så der kommer til at stå det, der "burde" stå:

2 Krønikebog 3,15 Foran templet blev der rejst to søjler med en højde på 18 alen og et søjlehoved på 5 alen.
(Bibelen på Hverdagsdansk)

Hvis man er så heldig at have en udgave med fodnoter, får man at vide, at oversættelse er "forbedret" for at passe med 1 Kongebog: »Teksten her siger 35, men det må være en fejlkopiering, da der skulle stå 18 alen, altså godt ni meter. Se 1.Kong.7,15«.

Kristen bortforklaring #4

En forklaring, der er populær blandt frimurere, lyder, at de atten alen er højden af selve søjlen, mens de 35 er den samlede højde med søjlefod og søjlehoved.

Her lukkes der op for en ny Pandoras æske af selvmodsigelser, for mens Bibelen overhovedet ikke nævner søjlefoden, er den uenig med sig selv om højden af søjlehovederne. Det ene sted var hvert søjlehoved fem alen højt (1 Kongebog 7,16); det andet sted kun tre alen. (2 Kongebog 25,17).

1 Kongebog 7,16: Han lavede to søjlehoveder, støbt i bronze, til at sætte på toppen af søjlerne; hvert søjlehoved var fem alen højt.
2 Kongebog 25,17: Den ene søjle var atten alen høj, og søjlehovedet på den var af bronze; det var tre alen højt, der var fletværk og granatæbler rundt på søjlehovedet. Alt var af bronze. På samme måde var den anden søjle, også den havde fletværk.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

Gill skrev: »In 2Ch_3:15 they are said to be thirty five cubits high, which must be understood of the length or height of them both; and whereas that would allow but seventeen cubits and a half to a pillar, either the round number of eighteen is used, or half a cubit in each may be allowed, either for the base or pedestal into which they were put;« (min fremhævelse).

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Forfalskninger