Hvaba?? Guds første tempel Hvaba??

David i sit cedertræshus.
David og Batseba

Vi har set, hvordan David førte Pagtens Ark til Jerusalem. Men der var jo ikke noget tempel endnu, så Arken med De Ti Bud måtte stå ude i Åbenbaringsteltet, tabernaklet.

David boede godt i sit cedertræshus (billedet til højre), og han overvejede at bygge et tempel, så Guds ark ikke behøvede at bo i et telt:

2 Samuel 7,2 sagde han til profeten Natan: "Se, her bor jeg i et cedertræshus, men Guds ark bor i et telt."

Gud svarede, at David skulle holde sig i ro: Han (Gud) havde altid boet i et telt, og det ville han fortsætte med lidt endnu:

2 Samuel 7,5 "Gå hen og sig til min tjener David: Dette siger Herren: Skulle du bygge mig et hus at bo i?
2 Samuel 7,6 Jeg har jo ikke boet i hus, fra den dag jeg førte israelitterne op fra Egypten indtil i dag, men jeg har været på vandring med et telt som bolig.
2 Samuel 7,7 Har jeg i al den tid, jeg vandrede omkring med israelitterne, nogen sinde spurgt en af Israels dommere, som jeg indsatte til at vogte mit folk Israel: 'Hvorfor har I ikke bygget mig et cedertræshus?'

Derfor havde Gud stadig ikke noget hus, da David var død:

1 Kongebog 3,2 Men folket bragte slagtofre på offerhøjene, for der var endnu ikke bygget et hus for Herrens navn.

Sådan er den officielle historie: Templet blev bygget af Davids søn, Salomon, der bar Pagtens Ark med de to stentavler ind, så Gud kunne bo i templet.

Men vi har jo også læst, hvordan Samuel som dreng kunne sove i Herrens tempel i Shilo sammen med Pagtens Ark.

1 Samuel 3,3 Guds lampe var endnu ikke slukket, og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod.
1 Samuel 3,4 Da kaldte Herren på Samuel, som svarede ja

Samuel sov i templet i Shilo ca. 100 år, før Salomon byggede templet i Jerusalem.

Hvorfor siger Gud, at han aldrig har boet i hus, men altid i telt, når han havde et fint tempel i Shilo? Hvorfor var israelitterne nødt til at bringe »slagtofre på offerhøjene«, hvis der var andre templer? Og hvis David havde det så dårligt med, at »Guds ark bor i et telt«, kunne han så ikke bare havde sat arken i templet i Shilo, hvor den plejede at stå?

Kristne bortforklaringer
Mange Bibler ændrer oversættelsen, så templet i Shilo ikke var et tempel, men "Guds hus" eller "Guds helligdom":

1 Samuel 3,3 og Guds Lampe endnu ikke var gået ud, og Samuel lå og sov i HERRENs Helligdom, hvor Guds Ark stod -
(Den forrige danske oversættelse)

På den måde kan man få indtrykket af, at Samuel sov inde i teltet / tabernaklet. Dette er en meget tendentiøs oversættelse. For det første bruger den hebraiske tekst et ord, der betyder tempel/palads, og som ikke bruges i Mosebøgerne eller nogen af de andre bøger før Samuelsbøgerne.

For det andet kommer vi ikke udenom, at denne "helligdom" i modsætning til tabernaklet havde dørstolper og døre:

1 Samuel 1,9 Men da de havde holdt Måltid i Silo, stod Hanna op og trådte hen for HERRENs Åsyn, medens Præsten Eli sad på sin Stol ved en af Dørstolperne i HERRENs Hus;
(Den forrige danske oversættelse)

1 Samuel 3,15 Samuel blev nu liggende til Morgen, og tidligt næste Morgen åbnede han Døren til HERRENs Hus; men Samuel turde ikke omtale Synet for Eli.
(Den forrige danske oversættelse)

Templet i Shilo var tydeligvis ikke noget telt. Så hvorfor påstår Gud, David, israelitterne og Bibelselskabet det modsatte?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Kongebog, Firekildehypotesen, De Ti Bud, Forfalskninger