Hvaba?? Jagten på den Forsvundne Ark Hvaba??

Profeten Samuel salvede både Kong Saul (billedet) og Kong David.
Samuel salver Saul

I den lange periode før israelitterne fik deres første konge, førte Pagtens Ark en omtumlet tilværelse. På et tidspunkt placerede jøderne arken i »Abinadabs hus på højen«, hvor den befandt sig i lang tid: Der gik tyve år, mens hele Israels hus sukkede efter Herren.

1 Samuel 7,1 Mændene i Kirjat-Jearim kom og hentede Herrens ark. De førte den til Abinadabs hus på højen og helligede hans søn Eleazar til at vogte Herrens ark.
1 Samuel 7,2 Fra den dag arken fik sin plads i Kirjat-Jearim, gik der lang tid; der gik tyve år, og hele Israels hus sukkede efter Herren.

I mellemtiden blev Saul salvet som Israels første konge (billedet til højre), men arken var der ingen, der tænkte på. Arken nævnes faktisk slet ikke i resten af Første Samuelsbog, med undtagelse af et enkelt vers, som vi straks skal kigge på.

Historien fortsætter i Anden Samuelsbog, hvor David bliver konge efter Saul. Han tager til »Abinadabs hus på højen«, hvor den åbenbart har stået i de tyve år, og Abinadabs sønner kører arken til gatitten Obed-Edom (billedet længere nede til højre):

2 Samuel 6,3 De satte Guds ark på en ny vogn og førte den fra Abinadabs hus på højen. Uzza og Akjo, Abinadabs sønner, kørte vognen;

Men det mærkelige er, at midt i denne historie er Kong Saul i krig i Gibea. Han får pludselig et behov for, at præsterne skal spå.

David bringer arken til Jerusalem.
2 Samuel 6,3: "De satte Guds ark på en ny vogn og førte den fra Abinadabs hus på højen."
David og arken

1 Samuel 14,18 Saul sagde til Akija: "Kom med Guds ark!" Guds ark befandt sig nemlig dengang hos israelitterne.

Saul forventede åbenbart, at præsten straks bar arken frem, og forfatteren forklarer, at »Guds ark befandt sig nemlig dengang hos israelitterne«.

Med andre ord stod arken alligevel ikke trygt og godt i Abinadabs hus på højen — israelitterne havde taget den med på deres krigstogter.

Hvorfor siger Bibelen, at arken stod 20 år i huset på højen, hvis Saul havde taget den? Og hvordan kunne David senere hente den i huset på højen, hvis Saul havde taget den?

Og nu hvor vi er igang: Hvis arken blev placeret i huset på højen, før Saul blev konge, og når Apostlenes Gerninger 13,21 fortæller os, at Saul regerede i 40 år, så må der jo været gået langt mere end 20 år, før David dukkede op.

Apostlenes Gerninger 13,21: Derpå bad de om en konge, og Gud gav dem i fyrre år Saul, søn af Kish, af Benjamins stamme.

Kristen bortforklaring #1

Med hensyn til de 20 år kan man påstå, at det kun hentyder til den tid, hvor »hele Israels hus sukkede efter Herren«, men at arken stod der meget længere tid. Også efter at Israels hus var holdt op med at sukke.

Det forklarer ikke, hvorfor Saul pludselig har arken hos sig i Gibea.

Kristen bortforklaring #2

En stik modsat forklaring er at påstå, at Saul ventede i de 20 år, mens Israels hus sukkede efter Herren, hvorefter han hentede arken, uden at Bibelen har fortalt det, og bagefter har "nogen" bragt arken tilbage til huset på højen, stadig uden at Bibelen har fortalt det.

Det er ikke ligefrem en forklaring, teksten selv lægger op til.

Kristen bortforklaring #3

Nogle Bibler vælger at skrive "efod" istedet for "Guds ark":

1 Samuel 14,18 Da sagde Saul til Ahija: "Bring Efoden hid!" Han bar nemlig dengang Efoden foran Israel.
(Den forrige danske oversættelse)

En efod er en del af ypperstepræstens dragt. Faktisk får vi at vide allerede i starten af kapitlet, 1 Samuel 14,3, at »Akija bar efoden«. Argumentet for at skrive "efod" i 1 Samuel 14,18 i stedet for "Guds ark" er, at sådan står der i den græske teksttradition, Septuaginta. Derfor beslutter nogle oversættere, at lige præcis for dette ene vers er den græske udgave mere guddommeligt inspireret end den hebraiske.

Dermed har vi åbnet op for endnu en selvmodsigelse: Hvorfor står der "ark" i den hebraiske tekst, men "efod" i den græske? Og endnu vigtigere: Hvilket ord er det rigtige? Hvis den hebraiske tekst er den rigtige, så må den græske oversætter bevidst have forfalsket teksten netop for at fjerne denne selvmodsigelse.

Det virker påfaldende, at forfatteren føler, at han behøver at komme med en forklaring: »Han bar nemlig dengang Efoden foran Israel«. Det havde han jo allerede sagt 15 vers forinden i 1 Samuel 14,3.

Hvis "efod" hele tiden har været det rigtige ord, var det så virkeligt nødvendigt at gentage over for læseren, at præsten havde sin dragt med?

1 Samuel 14,3: Akija bar efoden; han var søn af Akitub, en bror til Ikabod, der var søn af Pinehas og sønnesøn af Eli, Herrens præst i Shilo. Ingen vidste, at Jonatan var gået.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, Apostlenes Gerninger, Firekildehypotesen, De Ti Bud, GT kontra NT, Septuaginta, Forfalskninger