Hvaba?? Hvor skete Mariæ bebudelse og Jesu undfangelse? Hvaba??

Gabriel besøger Maria i Nazaret:
"Helligånden skal komme over dig".
Lego: Herrens engel og Helligånden

I Matthæusevangeliet får Josef besøg af Herrens engel i en drøm. Englen fortæller Josef, at hans trolovede er en lille smule gravid.

Matthæus 1,23 "Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel" - det betyder: Gud med os.
Matthæus 1,24 Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru.
Matthæus 1,25 Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus.
Matthæus 2,1 Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem

I Lukasevangeliet sker bebudelsen ikke til Josef, men til Maria, og i dette evangelium bor familien i Nazaret i Galilæa:

Lukas 1,26 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret,
Lukas 1,27 til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria.

Kommentar

I Matthæusevangeliet står der ikke noget om nogen rejse, før »Jesus var født i Betlehem i Judæa« (Matthæus 2,1). Man kan vanskeligt læse teksten på anden vis end, at Jesus' familie altid har boet i Betlehem, indtil de senere flygter fra Kong Herodes' barnemord til Egypten, og endnu senere bosætter sig i Nazaret.

I Lukasevangeliet bor familien i Nazaret, og de passerer kun Betlehem, fordi al verden skulle skrives i mandtal. Efter at Jesus er født i et herberg, vender familien tilbage til Nazaret.

Kristne bortforklaringer

Man har forsøgt at kombinere de to evangelier med komplicerede rejseruter frem og tilbage mellem Nazaret, Betlehem, Jerusalem, Egypten og Kapernaum. Selvmodsigelserne er desværre for talrige til at kunne bortforklares. Se evt. nedenstående links for detaljer.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas