Hvaba?? Med Bibelen henover Galilæas Sø Hvaba??

Jesus stiger på undervejs. NB: Der er ikke bølger og storm i Markusevangeliet.
Jesus på Galilæas Sø

Vi har før kigget på Jesus' mærkelige rejseruter: Hvordan han sejler 67 km gennem ørkenen, og hvordan han rejser fra Jerusalem til Judæa. Her er et eksempel mere på Bibelens platoniske forhold til Israels geografi.

Jesus sender disciplene i forvejen op en sejltur til Betsajda:

Markus 6,45 Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, til Betsajda, mens han selv sendte skaren bort.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 6,53 Og da de var kommet over søen, nåede de land ved Genesaret og lagde til dér.

Jesus stiger ombord ude i søen (billedet til højre), hvorefter de »nåede […] land ved Genesaret«. Men skulle de ikke til Betsajda?

Kristne bortforklaringer

Man kan påstå, at der er tale om to navne for den samme by.

Grunden til at man roligt kan påstå dette, er at Betsajda er totalt ukendt. Men bortforklaringen er stadig kun en udokumenteret påstand, og én der ville afsløre Bibelen som værende skrevet af en dårlig forfatter, der ikke fortæller sine læsere de mest elementære oplysninger.

Desuden er det afslørende, hvordan de tre andre evangelister håndterer denne modsigelse. Markusevangeliet er det ældste evangelium, som de andre har kopieret, men de har alle ændret i Markus' originale historie for at fjerne selvmodsigelsen.

Dermed har de tre evangelister fjernet selvmodsigelsen i hvert sit evangelium, men til gengæld er der opstået en ny selvmodsigelse: Gik turen til Betsajda, Genesaret eller Kapernaum? Her skal det huskes, at Kapernaum er lige så ukendt som Betsajda, men der er vel grænser for, hvor mange navne den samme ukendte by kan have?

Læs meget mere om Betsajda

Matthæus 14,22: Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort.
Matthæus 14,34: Og da de var kommet over søen, nåede de land ved Genesaret.
Johannes 6,17: og gik om bord i en båd for at tage over til Kapernaum på den anden side af søen. Det var allerede blevet mørkt, og Jesus var endnu ikke kommet.
Johannes 6,21: Så ville de tage ham op i båden, og straks var båden fremme ved den søbred, de var på vej til.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, Johannes, De synoptiske evangelier