Hvaba?? Hvor blev Betlehem af? Hvaba??

Er Betlehem forsvundet?
Jesus i krybben

I Josvas Bog er der liste over 6 + 11 byer. Den ene er »Efrata, det samme som Betlehem«.

Josva 15,59 Ma'arat, Bet-Anot og Eltekon, i alt seks byer med tilhørende landsbyer, Tekoa, Efrata, det samme som Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tattam, Sores, Kerem, Gallim, Beter og Menoho, i alt elleve byer med tilhørende landsbyer,
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Men hvis vi kigger i oversættelsen fra 1919, er verset meget kortere:

Josva 15,59 og Maarath og Beth-Anoth og Elthekon, seks Stæder og deres Landsbyer.
(Dansk oversættelse fra 1919)

Betlehem er forsvundet sammen med de 10 andre byer. Hvilken af de to Bibler har ret?

Kommentar

Det er den gamle oversættelse fra 1919, der er korrekt. De elleve byer er ikke med i den hebraiske tekst. Derimod har den græske teksttradition, Septuaginta, en fin liste over 11 byer i Josva 15,59.

Josva 15,59: and Magaroth, and Baethanam, and Thecum; six cities, and their villages; Theco, and Ephratha, this is Baethleem, and Phagor, and Aetan, and Culon, and Tatam, and Thobes, and Carem, and Galem, and Thether, and Manocho: eleven cities, and their villages,
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Normalt regnes Septuaginta ikke som "inspireret", men når det gælder om at nævne Davids by, så er den græske tekst alligevel god nok. Eller rettere: Det er kun den sidste del af verset, der kan bruges, for man lader Ma'arat, Bet-Anot og Eltekon beholde deres hebraiske stavemåde, selvom Josva 15,59 i den græske tekst kalder dem Magaroth, Baethanam og Thecum.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Josva, Septuaginta, Forfalskninger