Hvaba?? Med Bibelen som rejsefører Hvaba??

Nærmeste omvej.
Jesus på rejse

Jesus rejser fra Tyrus til Galilæas sø over Sidon.

Markus 7,24 Så brød Jesus op derfra og drog til egnen ved Tyrus. Og han gik ind i et hus og ville ikke have, at nogen skulle vide det; men han kunne ikke holde sig skjult.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 7,31 Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis.

Som kortet til højre viser, foretager han dermed en umotiveret en omvej på 2 × 30 km. Og ikke bare det. Jesus' rejse til Galilæas Sø skulle gå »midt igennem Dekapolis«, men Dekapolis ligger i nederste højre hjørne af kortet — altså på den anden side af søen. Jesus havde iøvrigt besøgt De Ti Byer 3 kapitler tidligere, da han sejlede 67 km gennem ørkenen.

Kristen bortforklaring #1
Der findes et utal af bortforklaringer: Måske var der vejspærring foran søen? Måske var der to Sidon'er, eller to Tyrusser? Eller måske skulle Jesus hente en biblioteksbog i Tyrus?

Men det afslørende er, at det er en af de de fejl, Matthæus retter, når han kopierer Markus' historie. Han slår Tyrus og Sidon sammen, så rejsebeskrivelsen ikke står hjerteskærende klar — og fjerner referencen til Dekapolis.

Matthæus 15,21 Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon.
[.. .. ..] [. . . ]
Matthæus 15,29 Jesus gik videre derfra og kom til Galilæas Sø, og han gik op på bjerget og satte sig dér

Kristen bortforklaring #2

Hvis ikke det kan bortforklares, kan det forfalskes. I næsten 2.000 år har de kristne forfalsket den græske tekst i Markus 7,24 og 7,31 til at lyde som Matthæus' version. Sådan så de samme vers ud indtil for ca. 100 år siden:

Markus 7,24 Og han stod op og gik derfra til Tyrus' og Sidons Grændser og gik ind i et Huus og vilde Ingen lade vide det; og det kunde dog ikke blive skjult.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 7,31 Og der han gik ud igjen af Tyrus' og Sidons Egne, kom han til den galilæiske Sø, midt igennem Dekapolis' Grændser.
(Oversættelse fra 1897)

Se evt. de 6.000 forfalskninger i Det Nye Testamente.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Textus Receptus, De synoptiske evangelier, Forfalskninger