Hvaba?? Hvad skete der ude i ørkenen? Hvaba??

Matthæus 4,6: "Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned".
Fristelse

Efter dåben driver helligånden Jesus ud i ørkenen. Markus' beretning er meget kort: Satan, vilde dyr og engle.

Markus 1,13 Og i fyrre dage var han i ørkenen og blev fristet af Satan; han levede blandt de vilde dyr, og englene sørgede for ham.

Matthæus har en langt mere detaljeret beretning om, hvad der skete mellem Jesus og Satan (jeg klipper lidt i dialogen af pladshensyn):

Matthæus 4,2 Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult.
Matthæus 4,3 Og fristeren kom og sagde til ham: "Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød."
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 4,5 Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 4,8 Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 4,11 Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.

Matthæus modsiger Markus: Englene sørgede alligevel ikke for Jesus, så han sultede i fyrre dage, indtil Satan kom og fristede ham.

Til gengæld har Matthæus grundig viden, om hvordan og hvorledes Satan fristede Jesus: Først med mad, så en flyvetur til templet i Jerusalem (billedet til højre) og tilsidst på et højt bjerg. Det betyder også rent logisk, at når »der kom engle og sørgede for ham«, sker dette på bjerget og ikke i ørkenen. Med mindre Satan har været så flink at flyve Jesus tilbage til ørkenen, og Matthæus har glemt at fortælle os det.

Lukas har den omvendte rejserute af Matthæus: Flyveturen gik til bjerget, før den gik til templet i Jerusalem:

Markus 1,13: "[…] og englene sørgede for ham". Markus skriver ikke noget om, at de først lod ham sulte i 40 dage.
Kristen tegneserie

Lukas 4,5 Så førte Djævelen ham højt op og viste ham i ét nu alle jordens riger
[.. .. ..] [. . .]
Lukas 4,9 Derpå førte Djævelen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: "Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned herfra.

Lukas nævner slet ikke englene, men de venter måske på bjerget uden at vide, at Lukas har ændre flyveruten?

Alt i alt er der en del modsigelser: Sørgede englene for ham? Eller kiggede de på ham 40 dage, mens han sultede? eller var de der slet ikke? Hvorfor beskriver Markus ikke Satans fristelser? Hvorfor nævner Matthæus og Lukas ikke de vilde dyr? Fløj Satan og Jesus til bjerget før templet eller omvendt?

Men det, der især lugter ved denne historie, er, at vi i dag véd, at Matthæus og Lukas har skrevet af efter Markusevangeliet. Derfor må vi undre os over, hvor den enkelte evangelist har sine oplysninger fra:

  1. Hvorfra ved Markus, hvad der skete ude i ørkenen? Var han med ude og sulte i 40 dage, mens Jesus blev sørget for af engle?

  2. Hvorfra har Matthæus de mange detaljer om, hvordan Satan fristede Jesus, og de mange replikker? Han har dem jo ikke fra Markusevangeliet Vil det sige, at Matthæus var med på flyveturen sammen med Satan og Jesus til templet og til bjerget? Eller er Satans tre fristelser af Jesus en gendigtning af jødernes 3 fristelser af Moses?

  3. Lukas er uenig med Matthæus om rejseruten. Hvor har han denne viden fra? Var han med ude at flyve sammen med Satan, Jesus og Matthæus?

  4. Og hvor har Johannes sine oplysninger fra? Han er lodret uenig med de tre andre evangelier. Ifølge Johannes' oplysninger var Jesus nemlig slet ikke ude i ørkenen og flyve rundt med Satan (og med Matthæus og Lukas). Jesus var til bryllup i Kana og bællede hjemmelavet vin.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, De synoptiske evangelier