Hvaba?? Hvordan Dan blev Dan Hvaba??

Første Dan, anden Dan eller tredje Dan?
Cyborg-pirat-ninja-Jesus

Abra[ha]m hørte, at hans bror / nevø / frænde / slægtning Lot var taget til fange, så Abraham forfulgte dem »helt til Dan«.

1 Mosebog 14,14 Da Abram hørte, at hans slægtning var taget til fange, mønstrede han sine våbenføre mænd, der var født som hans trælle, 318 mand, og forfulgte dem helt til Dan.

Helt til byen Dan! Det har været noget af en langfart. Dan var stamfar til en af Israels tolv stammer og dermed Abrahams oldebarn, men eftersom folk blev gamle dengang, var der mange hundrede år til Dan og hans brødre blev født. Derefter skulle jøderne opholde sig 350 / 400 /430 år i Egypten som slaver, vandre gennem ørkenen i 40 år og alle sammen blive slået ihjel, før de kunne starte erobringen af byer i Det Forjættede Land.

Og ikke bare var Abraham mange hundrede år for tidligt på banen, men Bibelen kan heller ikke blive enig med sig selv, om hvornår og hvordan Dan blev Dan.

Var det ved erobringen af Leshem på Josvas tid?

Josva 19,47 Men danitternes område blev for trangt for dem. Derfor drog de op og angreb Leshem, indtog den og slog den med sværd; de tog den i besiddelse og bosatte sig i den, og de gav Leshem navnet Dan efter deres stamfader Dan.

Eller var det ved erobringen af Lajish mindst 431 år(1) senere?

Dommerne 18,29 De gav byen navnet Dan efter deres stamfader Dan, som var søn af Israel. Tidligere hed den Lajish.

Kommentar

Vi har her en selvmodsigelse af samme slags som de sejlivede patriarker: Dan har heddet Dan lige fra Abrahams tid, og derfor kan hele indholdet af 2, 3, 4 og 5 Mosebog rives ud af Bibelen og smides væk. Samtidig kan vi rive Josvas Bog ud af Bibelen, for alle de byer, der bliver erobret og udraderet i denne bog (f.eks. Jerusalem, Horma, Hasor, Hebron og Debir), bliver erobret og udraderet en gang til mange hundrede år senere i Dommerbogen.

Kristen bortforklaring #1

Man kan påstå, at Leshem og Lajish er to navne for den samme "hedenske" by.

For det første er dette en udokumenteret påstand, for det andet ville det være en dårlig forfatter, der ikke fortalte dette grundlæggende faktum til sine læsere, og for det tredje er der mindst 431 år(1) mellem de to erobringer.

Kristen bortforklaring #2

Man kan påstå, at Dan, Dan og Dan er tre forskellige byer. Dette vil igen være en udokumenteret påstand, og det ville igen afsløre Bibelen som værende skrevet af en dårlig forfatter, der ikke fortæller sine læsere de mest elementære oplysninger.

Kristen bortforklaring #3

Man kan påstå, at Abraham ikke tog til Dan, men til "en af de to byer, der senere kom til hedde Dan". Dette vil igen være en udokumenteret påstand, der afslører Bibelen som værende skrevet af en dårlig forfatter. Og så beviser det også, at Mosebøgerne ikke er skrevet af Moses.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnote: (1)

431 år . . .: Dette tal får ved at lægge årstallene sammen: »tre hundrede år« Dommerbogen 11,26, »dommer i Israel i seks år« (Dommerbogen 12,7), »dommer i Israel i syv år« (Dommerbogen 12,9), »dommer i Israel i ti år« (Dommerbogen 12,11), »dommer i Israel i otte år« (Dommerbogen 12,14), »i filistrenes hånd i fyrre år« (Dommerbogen 13,1) og »Samson var dommer i Israel i filistrenes dage i tyve år« (Dommerbogen 15,20).

Det er den samme beregning, der bruges i selvmodsigelsen om de sejlivede præster.

Dommerbogen 11,26: I tre hundrede år har israelitterne boet i Heshbon med tilhørende småbyer, i Aro'er med tilhørende småbyer og i alle de byer, der ligger på Arnons bredder. Hvorfor har I ikke bemægtiget jer dem i al den tid?
Dommerbogen 12,7: Jefta var dommer i Israel i seks år. Gileaditten Jefta døde og blev begravet i sin by i Gilead.
Dommerbogen 12,9: Han havde tredive sønner. Han bortgiftede tredive døtre uden for slægten og hentede tredive svigerdøtre hjem til sine sønner. Han var dommer i Israel i syv år.
Dommerbogen 12,11: Efter ham var zebulonitten Elon dommer i Israel. Han var dommer i Israel i ti år.
Dommerbogen 12,14: Han havde fyrre sønner og tredive sønnesønner; de red på halvfjerds æsler. Han var dommer i Israel i otte år.
Dommerbogen 13,1: Israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne, og Herren gav dem i filistrenes hånd i fyrre år.
Dommerbogen 15,20: Samson var dommer i Israel i filistrenes dage i tyve år.

Mærker: 1 Mosebog, Josva, Dommerbogen, Firekildehypotesen