Hvaba?? Var Abraham Lots bror eller onkel? Hvaba??

Lots kone ser sig tilbage.
Salt og peber

Det fremgår flere steder, at Abraham og den retfærdige Lot var brødre:

1 Mosebog 13,8 Og Abram sagde til Lot: Kære, lad der ikke være Trætte imellem mig og imellem dig, og imellem mine Hyrder og imellem dine Hyrder; thi vi ere jo Brødre.
(Dansk oversættelse fra 1919)

Men omvendt fremgår det mange andre steder, at Abra[ha]m var onkel til Lot.

1 Mosebog 11,27 Dette er Teras slægt. Tera fik Abram, Nakor og Haran. Haran fik Lot.

Kommentar

Abrahams forhold til Lot viser, at Bibelen er skrevet af forskellige forfattere:

Kristne bortforklaringer
Bortforklaringen er den sædvanlige med, at "ordene betyder noget andet". Bror betyder ikke bror. Derfor forfalsker man teksten, så læseren kan få den rette indremissionske forståelse. Der er to problemer med denne bortforklaring.

Den ene problem er, at det hebraiske ord "'ahim" ligesom det danske "bror" ganske rigtigt kan bruges i overført betydning. Dette er f.eks. tydeligt, når Lot tiltaler alle Sodomas indbyggere som "brødre": »Nej, brødre, I må ikke handle ondt!« (1 Mosebog 19,7), og når 3.000 benjaminitter kaldes Sauls brødre: (1 Krønikebog 12,30).

I disse tilfælde har oversætterne imidlertid ikke noget problem med at skrive "brødre". Hvorfor "forbedrer" man ikke oversættelsen i disse oplagte tilfælde, når man gør det for Abraham og Lot?

Det andet problem er, at i så fald kunne det være rart at høre, hvad ordet betyder, hvis ikke det betyder bror. De forskelle oversættelser kan nemlig ikke blive enige om den rigtige forfalskning:

1 Mosebog 14,14 Der Abram hørte, at hans Broder var fangen, da væbnede han sine tre Hundrede og atten oplærte unge Karle, som vare fødte i hans Hus, og Forfulgte dem til Dan.
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 14,16 og han førte alt Godset tilbage, og tilmed Lot, sin Broder, og hans Gods førte han tilbage og desligeste Kvinderne og Folket.
(Dansk oversættelse fra 1897)

1 Mosebog 14,14 Da nu Abram hørte, at hans Frænde var taget til Fange, mønstrede han sine Husfolk, de hjemmefødte Trælle, 318 Mand, og satte efter Fjenden til Dan;
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 14,16 Derefter bragte han alt Godset tilbage; også sin Frænde Lot og hans Gods førte han tilbage og ligeledes Kvinderne og Folket.
(Den forrige danske oversættelse)

1 Mosebog 14,14 Da Abram hørte, at hans slægtning var taget til fange, mønstrede han sine våbenføre mænd, der var født som hans trælle, 318 mand, og forfulgte dem helt til Dan.
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 14,16 Han bragte alle ejendelene tilbage. Også sin slægtning Lot og hans ejendele og kvinderne og folkene bragte han tilbage.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

1 Mosebog 14,14 When Abram heard that his nephew had been taken captive, he led forth his trained men, born in his house, three hundred eighteen of them, and went in pursuit as far as Dan.
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 14,16 Then he brought back all the goods, and also brought back his nephew Lot with his goods, and the women and the people.
(The New Revised Standard Version (NRSV))

1 Mosebog 14,14 Da Abram hørte, at Lot var taget til fange, sammenkaldte han alle sine mandlige slaver, 318 i alt, og satte efter Kadorlaomers folk, til han indhentede dem oppe ved Dan.
[.. .. ..] [. . .]
1 Mosebog 14,16 Det lykkedes på den måde Abram at befri Lot og de øvrige krigsfanger, og han tog alt det med tilbage, som fjenderne havde taget i krigsbytte.
(Bibelen på Hverdagsdansk)

Så hvad er den rigtige forfalskning? Bror, nevø, frænde eller slægtning? Eller skal ordet helt springes over? Og hvad skal man bruge Bibelen til, hvis ingen ved, hvad ordene betyder?

1 Krønikebog 1,26: Serug, Nakor, Tera
1 Krønikebog 1,27: og Abram, den samme som Abraham.
1 Krønikebog 1,28: Abrahams sønner var: Isak og Ismael.
Visdommens bog 10,6: Det var hende, der reddede den retfærdige, mens de ugudelige gik til grunde, da han flygtede fra ilden, der faldt ned over de fem byer;
Visdommens bog 10,7: som et vidnesbyrd om deres ondskab ligger landet endnu øde og sort af røg, væksterne sætter frugt, som ikke modnes, og en saltstøtte står der som et mindesmærke over en vantro sjæl.
1 Krønikebog 12,30: af benjaminitterne, Sauls brødre, 3.000, men størstedelen af dem holdt endnu fast ved Sauls hus;
Sura 6,85: og Zakarias, Johannes, Jesus og Elias; alle hørte de til dem, der handler ret -
Sura 6,86: og Ismael, Elisa, Jonas og Lot; alle har Vi udmærket frem for alverden -

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Apokryfer, Firekildehypotesen, GT kontra NT, Stamtavler, Forfalskninger