Hvaba?? Advarsel mod at forfalske Bibelen Hvaba??

Livets træ? Eller dødens?
Dødstræ

Til allersidst i Bibelen kommer en alvorlig advarsel mod at forfalske Bibelen. Dem, der tilføjer eller fjerner noget fra den hellige tekst, »vil Gud fratage […] hans del i livets træ«.

Åbenbaringen 22,18 Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog,
Åbenbaringen 22,19 og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.

Men i de gamle Bibler stod der noget andet. Sådan så verset ud i Bibler verden rundt indtil for 100 år siden:

Åbenbaringen 22,19 Og dersom Nogen tager Noget bort fra denne Prophetiens Bogs Ord, da skal Gud borttage hans Deel af Livsens Bog og af den hellige Stad og fra de Ting, som ere skrevne i denne Bog.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Livets træ eller livets bog? Selv advarslen mod at forfalske var forfalsket.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Åbenbaringen, Textus Receptus, Forfalskninger