Hvaba?? Skal kvinder tie stille i forsamlingen? Hvaba??

Andronikos (til venstre) og Sankta Junia.
Andronikos og Junia

I sidste kapitel af Romerbrevet hilser Paulus på de forskellige medlemmer af menigheden. Han nævner 19 mænd og 10 kvinder ved navn — heriblandt er der en kvindelig apostel, Junia:

Romerne 16,7 Greet Andronicus and Junia, my relatives who were in prison with me; they are prominent among the apostles, and they were in Christ before I was.
(The New Revised Standard Version)

Junia (og Andronicus) er ikke bare almindelige apostle, de er »prominent among the apostles«, fremtrædende blandt apostlene.

Men samtidig er Paulus citeret for, at kvinder skal tie stille i menighederne. De må først tale, når de kommer hjem:

1 Korintherne 14,33 for Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud. Som i alle de helliges menigheder
1 Korintherne 14,34 skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger.
1 Korintherne 14,35 Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden.

Hvordan havde Paulus forestillet sig, at Junia skulle arbejde som apostel, hvis han kun tillader kvinder at tale hjemme hos dem selv?

Kommentar

Siste afsnit af Romerbrevet er næsten et feministisk kampskrift. Udover Junia får ni andre kvinder hilsner fra Paulus, og i fald 6 af disse (udover Junia) har været betroede medarbejdere:

Først er der "vor søster Føbe", som åbenbart er den menighedstjener, der har overbragt selve brevet (Romerne 16,1-2). Derefter kommer ægteparret Priska og Akvila, »mine medarbejdere i Kristus Jesus« (Romerne 16,3-4). Så er der Maria, »som har gjort et stort arbejde for jer«, og der er hilsner til Tryfæna, Tryfosa og Persis »som har arbejdet i Herren« (Romerne 16,12).

Kort sagt har alle kvinderne i Rom — og ikke kun Junia — arbejdet aktivt, og de har ikke ventet på at komme hjem for at lade sig belære af manden.

Kristne bortforklaringer
Man har simpelthen gjort Junia til en mand ved navn Junias. Hokus pokus. Således ser verset ud i den autoriserede oversættelse:

Romerne 16,7 Hils Andronikos og Junias, mine landsmænd og medfanger. De nyder megen anseelse blandt apostlene, og de har tilmed været i Kristus før mig.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Dette falskneri fjerner dog ikke selvmodsigelsen. Selvom man forvandler den ene kvinde til en mand, er der som nævnt stadig ni kvinder tilbage, der får hilsner fra Paulus, og i fald 6 af disse har været betroede medarbejdere, og som ikke har ventet på at komme hjem for at lade sig belære af manden.

Romerne 16,1: Jeg anbefaler vor søster Føbe til jer; hun er menighedstjener i Kenkreæ.
Romerne 16,2: Tag imod hende i Herrens navn, som det hører sig til mellem de hellige, og hjælp hende med alt, hvad hun kan få brug for fra jer. Hun har selv stået mange bi, også mig.
Romerne 16,3: Hils Priska og Akvila, mine medarbejdere i Kristus Jesus.
Romerne 16,4: De har vovet halsen for at redde mit liv, og ikke alene jeg, men også alle hedningemenighederne takker dem.
Romerne 16,12:Hils Tryfæna og Tryfosa, som har arbejdet i Herren. Hils min kære Persis, som har arbejdet så meget i Herren.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Romerne, 1 Korintherne, Paulus, Forfalskninger