Hvaba?? Hvem lavede Pagtens Ark? Og hvornår? Hvaba??

Pagtens ark som masseødelæggelsesvåben.
Pagtens ark

Hvornår fik jøderne i grunden Pagtens Ark? Ifølge historien i 2 Mosebog var det et større arbejde. I kapitel 34 modtager Moses de rigtige Ti Bud. I kapitel 35 fortæller Moses, at håndværkeren skal til at lave udkast: »Se, Herren har udvalgt Besal'el, søn af Uri […] til at udføre al slags arbejde, lave udkast til kunstneriske arbejder« (2 Mosebog 35,30-32). I kapitel 36 starter indsamlingen af halvanden tons guld, og i kapitel 37 laver Besal'el så arken med masser af guld:

2 Mosebog 37,1 Besal'el lavede arken af akacietræ, to og en halv alen lang, halvanden alen bred og halvanden alen høj.
2 Mosebog 37,2 Han beklædte den med rent guld både på indersiden og på ydersiden, og han lavede en kant af guld hele vejen rundt.

Grunden til, at det tager så længe, er, at arbejdet (og de halvanden tons guld) er en del af et større projekt, hvor Åbenbaringsteltet (tabernaklet) fremstilles. Først i midten af sidste kapitel i 2 Mosebog, bliver den fine ark, der er dekoreret med keruber af guld, indviet, og tavlerne lægges i arken (2 Mosebog 40,20).

Det tog altså seks kapitlers arbejde. Men når Moses fortæller den samme historie, er den væsentlig anderledes:

5 Mosebog 10,1 Dengang sagde Herren til mig: "Tilhug to stentavler som de forrige, og kom op til mig på bjerget; du skal også lave dig en ark af træ.
5 Mosebog 10,2 På tavlerne vil jeg skrive de ord, der stod på de forrige tavler, som du knuste, og du skal lægge dem i arken."
5 Mosebog 10,3 Jeg lavede en ark af akacietræ og tilhuggede to stentavler som de forrige, og så gik jeg op på bjerget med de to tavler i hånden.
5 Mosebog 10,4 Herren skrev det samme på tavlerne som før, de ti bud, han havde talt til jer på bjerget, inde fra ilden, den dag I var forsamlet. Da Herren havde givet dem til mig,
5 Mosebog 10,5 begav jeg mig ned ad bjerget og lagde tavlerne i den ark, jeg havde lavet; dér kom de til at ligge, sådan som Herren havde befalet.

Ifølge Moses havde han selv flikket arken sammen, dengang han tilhuggede de to stentavler — inden han gik op på bjerget og modtog De Ti Bud.

Så hvilken version er rigtig? Blev arken fremstillet, inden Moses fik tavlerne med De Ti Bud? Eller skete det et stykke tid senere? Blev arken fremstillet af Besal'el, søn af Uri; eller af Moses selv? Var arken dekoreret med broderparten af halvanden tons guld; eller var den en simpel kasse af træ?

2 Mosebog 35,30: Moses sagde til israelitterne: "Se, Herren har udvalgt Besal'el, søn af Uri, søn af Hur fra Judas stamme,
2 Mosebog 35,31: og fyldt ham med Guds ånd, med visdom og klogskab og indsigt til at udføre al slags arbejde,
2 Mosebog 35,32: lave udkast til kunstneriske arbejder i guld, sølv og bronze,
2 Mosebog 40,20: Så tog han Vidnesbyrdet og lagde det i arken, anbragte bærestængerne på arken og lagde sonedækket oven på arken.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 5 Mosebog, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten, De Ti Bud