Hvaba?? Hvad hed Moses' svigerfar? Hvaba??

Sjældent billede af Fru Moses.
Fru Moses

Moses var gift med Sippora. Hun var datter af præsten i Midjan ved navn Re'uel.

2 Mosebog 2,16 Præsten i Midjan havde syv døtre, og de kom for at øse vand og fylde trugene for at vande deres fars får.
[.. .. ..] [.. .. ..]
2 Mosebog 2,18 Da de kom hjem til deres far Re'uel, spurgte han: "Hvorfor kommer I så hurtigt hjem i dag?"
[.. .. ..] [.. .. ..]
2 Mosebog 2,21 Moses tog imod tilbudet og blev boende hos manden. Han gav Moses sin datter Sippora til kone,

Men allerede 5 vers senere, hedder svigerfaren, præsten i Midjan, Jetro

2 Mosebog 3,1 Moses vogtede får for sin svigerfar Jetro, præsten i Midjan. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb.

Og senere hedder svigerfaren Hobab:

Dommer 4,11 Kenitten Heber havde skilt sig ud fra kenitterne, efterkommerne af Moses' svigerfar Hobab, og han havde slået sit telt op ved Elon-Besa'anannim i nærheden af Kedesh.

Den sidste er en selvmodsigelse i selvmodsigelsen, for vi har tidligere fået at vide, at Hobab var søn af Moses' svigerfar, midjanitten Re'uel:

4 Mosebog 10,29 Moses sagde til Hobab, søn af midjanitten Re'uel, der var Moses' svigerfar: "Vi bryder nu op og drager til det sted, som Herren har sagt, han vil give os. Gå med os, vi vil belønne dig rigeligt, for Herren har givet Israel rige løfter."

Kommentar: Selvmodsigelsen med Moses' svigerfar er et klassisk eksempel på, hvordan Mosebøgerne er skrevet af flere forfattere. Hvis Moses har skrevet Mosebøgerne, hvorfor ved han så ikke, hvad hans egen svigerfar hedder?

Heldigvis har de kristne flere undskyldninger, end Moses' svigerfar havde navne.

Kristen bortforklaring #1

For at starte med selvmodsigelsen om hvorvidt Hobab var Moses' svigerfar eller søn af svigerfaren, så viser det sig igen, igen, at ordene kan betyde flere ting: Svigerfar og svoger er samme ord på hebraisk.

Enkelte Bibel-oversættelser går så vidt som at lave Hobab om til en svoger. F.eks.:

Dommer 4,11 Now Heber the Kenite had left the other Kenites, the descendants of Hobab, Moses' brother-in-law,[a] and pitched his tent by the great tree in Zaanannim near Kedesh.
(New International Version, NIV)

Den lille fodnote siger: »[a] Or father-in-law«.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges bryder sig ikke om denne løsning: »it would be strange to find the father and the brother of the same man's wife described by the same term«.

Det ville ganske rigtigt være underligt, hvis faren og broren til den samme mands kone var beskrevet med den samme betegnelse. Det ville faktisk være noget rod.

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til Hobab er 4 Mosebog 10,29 ikke helt entydig: »Hobab, søn af midjanitten Re'uel, der var Moses' svigerfar«.

Hvis ikke vi allerede havde læst i 2 Mosebog 2,18, at svigerfar hed Re'uel, kunne vi sagtens læse det som om, at Hobab var svigerfaren, og at han var søn af en iøvrigt ukendt Re'uel. Altså det modsatte af den forrige bortforklaring.

The Cambridge Bible for Schools and Colleges gør opmærksom på, at historien ikke lægger op til, at svigerfar havde nogle sønner: »Præsten i Midjan havde syv døtre« (2 Mosebog 2,16, citeret foroven). De mener snarere, at navnet Re'uel er indsat i 2 Mosebog 2,18 af en skriver, der havde fået 4 Mosebog 10,29 galt i halsen.

Moreover Exo_2:16 appears to imply that Moses' father-in-law had no sons. It seems probable that 'Reuel' is a late insertion in Exo_2:18 by some one who misunderstood the present passage, and that Hobab was really the name of Moses' father-in-law in J. In E the name Jethro is used (Exo_3:1; Exo_4:18; Exo_18:1-2; Exo_18:5-6; Exo_18:9-11).
(The Cambridge Bible for Schools and Colleges, 1882-1921)

Endnu engang ser vi altså, at selvmodsigelserne er vigtige for vores forståelse af Bibelen.

Kristen bortforklaring #3

Med hensyn til den tvetydige oplysning i 4 Mosebog 10,29, »Hobab, søn af midjanitten Re'uel, der var Moses' svigerfar«, kan man vælge at læse det som om, at Hobab var svigerfaren, og at han var søn af en iøvrigt ukendt Re'uel. Så ville 4 Mosebog 10,29 være enig med Dommerbogen 4,11 i, at svigerfar hed Hobab.

Det er dog svært at tro, at Hobab skulle være den samme som Jetro, for svigerfar Jetro besøgte Moses i ørkenen i 2 Mosebog kapitel 18, da jøderne manglede præster. Han forlod Moses og »vendte hjem til sit land« (2 Mosebog 18,27), mens Hobab altså stadig er sammen med Moses i 4 Mosebog.

Hvis Hobab i 4. Mosebog er den samme, som den Jetro, der forlod os i 2. Mosebog, må det siges, at forfatteren skylder os en god forklaring.

Hobab kan heller ikke være den samme som Reu'el, da 4 Mosebog 10,29 entydigt fortæller, at de er søn og far.

2 Mosebog 18,27: Så tog Moses afsked med sin svigerfar, som vendte hjem til sit land.

Kristen bortforklaring #4

Den næste bortforklaring er den sædvanlige med, at manden har flere navne. Man må forstå, at svigerfarens fulde navn var Jetro Re'uel Hobab, og at forfatteren de enkelte steder kun brugte lidt af navnet.

Denne bortforklaring ville måske virke lidt mere overbevisende, hvis der var et enkelt sted i Bibelen, hvor svigerfar blev omtalt som "Jetro Re'uel", "Jetro Hobab" eller "Re'uel Hobab".

Kristen bortforklaring #5

Hvis ikke svigerfar havde tre navne, så havde Moses måske tre koner? Bibelen har jo ingen forbud mod polygami.

Det vil sige, at i de 3 vers, der adskiller, at Re'uel »gav Moses sin datter Sippora til kone […] og hun fødte en søn« (2 Mosebog 2,21-22) og »Moses vogtede får for sin svigerfar Jetro« (2 Mosebog 3,1), har Moses fået scoret sig en ekstra kone (og en ekstra svigerfar), uden at Bibelen gider at nævne det.

Denne bortforklaring har ikke den store respekt for forfatteren, og den holder heller ikke til et nærmere eftersyn: Uanset om svigerfaren hedder Re'uel og Jethro, så bliver han omtalt som »præsten i Midjan«. Desuden hed Moses' kone som nævnt Sippora, og både Re'uel og Jethro omtales som Sipporas far. Se 2 Mosebog 2,18-21 (citeret foroven), og 2 Mosebog 18,1-6.

Kristen bortforklaring #6

Lidt i forlængelse af den forrige bortforklaring kan man pege på, at Moses rent faktisk havde en ekstra kone: »en nubisk kvinde« (4 Mosebog 12,1). Måske var hun datter af Jetro, Re'uel eller Hobab?

Men den bortforklaring falder på halen allerede fra starten af, netop fordi denne kvinde var nubisk. Jetro, Re'uel og Hobab var midjanitter og de har derfor ikke været far til en nubisk kvinde.

2 Mosebog 18,1: Præsten i Midjan, Jetro, Moses' svigerfar, hørte om alt det, Gud havde gjort for Moses og for sit folk Israel, da Herren førte Israel ud af Egypten.
2 Mosebog 18,2: Moses' svigerfar Jetro tog så Sippora, Moses' kone, som var blevet sendt tilbage,
[. . .]
2 Mosebog 18,5: Moses' svigerfar Jetro kom nu sammen med hans sønner og hans kone til Moses i ørkenen, hvor han havde slået lejr ved Guds bjerg.
2 Mosebog 18,6: Han sendte bud til Moses: "Det er mig, din svigerfar Jetro, der kommer til dig med din kone og hendes to sønner."
4 Mosebog 12,1: Mirjam og Aron talte mod Moses på grund af hans nubiske kone - han havde nemlig giftet sig med en nubisk kvinde -

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 4 Mosebog, Dommerbogen, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten, Stamtavler