Hvaba?? Tidligere tiders himmelfart Hvaba??

Elias tager til himlen i en vogn af ild, mens profeten Elisa kigger på.
Elias' himmelfart

I Det Gamle Testamente var der faktisk to mænd, der aldrig døde. Den ene var Enok (Metusalems far), der vandrede med Gud, indtil "Gud tog ham bort":

1 Mosebog 5,23 Enok levede i alt 365 år.
1 Mosebog 5,24 Han vandrede med Gud. Så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort.

Den anden var profeten Elias, der blev ført til himmels i en ildvogn med ildheste (billedet til højre):

2 Kongebog 2,11 Mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. Den skilte de to fra hinanden, og Elias steg op til himlen i en storm.

Elias bor åbenbart oppe hos Gud, for i det næstsidste vers i Det Gamle Testamente lover Gud, at han en dag vil sende Elias ned igen:

Malakias 3,23 Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige.

Disse historier står ikke kun i Det Gamle Testamente. Også i Det Nye Testamente får vi bekræftet, at Gud havde taget Enok væk, »for at han ikke skulle se døden«.

Hebræerne 11,5 I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort; for det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud.

Jesus himself bekræftede også, at Elias skulle komme:

Matthæus 17,11 Han svarede: "Ja, Elias skal komme og genoprette alt,

Men alligevel hævdede han, at ingen andre end ham selv var steget til himmels.

Johannes 3,13 Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen.

Biblia Pauperum. Siden middelalderen har man betragtet Enok (til venstre) og Elias (til højre) som typer på Kristi Himmelfart (i midten).
Kristi himmelfart - Biblia Pauperum

Hvad er så rigtigt? Er Enok og Elias steget til himlen længe før Jesus? Eller er Jesus den første?

Kristen bortforklaring #1

En forklaring, man især støder på blandt Jehovas Vidner, er, at Enok blev forfulgt, fordi han var en profet, og at Gud slog ham ihjel for at stoppe denne forfølgelse. Det har således været historiens første medlidenhedsdrab!

Forklaringen er netop møntet på at fjerne modstriden med Jesus' ord i Johannes 3,13: »However, God did not permit the opposers to kill Enoch. Instead, Jehovah “took him,” that is, cut short his life at the age of 365, an age far below that of most of his contemporaries. Enoch was “transferred so as not to see death,” which may mean that God put him in a prophetic trance and then terminated Enoch’s life while he was in the trance so that he did not experience the pangs of death. (Ge 5:24; Heb 11:5, 13) However, he was not taken to heaven, in view of Jesus’ clear statement at John 3:13. It appears that, as in the case of Moses’ body, Jehovah disposed of Enoch’s body, for “he was nowhere to be found.”—De 34:5, 6; Jude 9«.
(Se eksternt link)

Bemærk dog, at der står »which may mean« i ovenstående citat. Mere sikre er de trods alt heller ikke på denne forklaring. Det virker heller ikke særligt overbevisende på os andre, at Gud slog Enok ihjel, når vi lige har citeret Hebræerne 11,5: »for at han ikke skulle se døden«.

Desuden adresserer denne bortforklaring ikke selvmodsigelsen med Elias.

Kristen bortforklaring #2

Den nemmeste forklaring er, at Enok og Elias ikke "rigtigt tæller", fordi de skulle have hjælp til at komme op i himlen. De blev henholdsvis "taget af Gud" og hentet i en ildvogn med ildheste

Men Jesus var ikke et hak bedre. I de forskellige beskrivelser af himmelfarten blev han »taget op« (Markus 16,19), »båret op« (Lukas 24,51) og »løftet op« (Apostlenes Gerninger 1,9).

Personligt synes jeg, at ildvognen med ildhestene er meget sejere!

Kristen bortforklaring #3

En oplagt forklaring er, at Jesus er Elias.

Det Gamle Testamente ender med en profeti om, at Gud vil sende Elias før Dommedag. I de tre andre evangelier er det Johannes Døberen, der er Elias, men her i Johannesevangeliet nægter Johannes, at det er ham.

Johannes 1,21 »Hvad er du da?« spurgte de ham, »er du Elias?« »Det er jeg ikke,« svarede han. »Er du Profeten?« »Nej,« svarede han.
[.. .. ..] 1,22 [. . .]
Johannes 1,25 og de spurgte ham: "Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller Profeten?"

Hvis ikke det er Johannes, så må det være Jesus (hvis man altså ignorerer de tre andre evangelier).

Markus 16,19: Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd.
Lukas 24,51: Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen.
Apostlenes Gerninger 1,9: Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne.

Eksternt Link

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 1 og 2 Kongebog, Malakias, Matthæus, Johannes, Hebræerne, GT kontra NT