Hvaba?? Dagen med de to måner Hvaba??

En solformørkelse kan kun ske, når Månen er mellem Solen og Jorden.
Solformørkelse

Påsken falder 14 dage efter nymåne, det vil sige ved fuldmåne:

3 Mosebog 23,5 den fjortende dag i den første måned, lige inden mørket falder på, er det påske for Herren.

Ifølge de tre synoptiske evangelier var der en solformørkelse på tre timer, da Jesus blev korsfæstet.

Lukas 23,44 Og det var nu omkring den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den niende time,
Lukas 23,45 fordi solen formørkedes; og forhænget i templet flængedes midt igennem.

Fuldmåne: Der kan kun komme genskær fra Solen, hvis Månen står modsat af Solen.
Fuldmåne

Kommentar

Den jødiske påske falder på den fjortende dag i årets første måned, og da måneden starter ved nymåne, falder påsken altid på en fuldmåne.

Fuldmåne sker, når vi får mest muligt genskær fra Månen, og vi får genskær, når Månen og Solen er på hver sin side af jorden (billedet til venstre). Solformørkelse sker derimod, når Månen går mellem Solen og Jorden (billedet til højre). Da månen ikke kan være på begge sider af jorden samtidig, kan der ikke ske solformørkelser i påsken.

Kristen bortforklaring #1

Den første bortforklaring er den sædvanlige med, at "ordene betyder noget andet". Selvom »solen formørkedes«, skal man endelig ikke tro, der var tale om en almindelig solformørkelse, men et mirakel. Hertil er der bare at sige, at Lukas bruger ordet "ekleipo", der, som man kan se, er det samme ord, som det engelske ord for solformørkelse "eclipse".

Kristen bortforklaring #2

I forlængelse af den forrige bortforklaring var de kristne Bibler forfalsket i mange hundrede år. I den græske originaltekst var det afslørende ord, "ekleipo", erstattet af et andet ord, "eskotisthê", der betyder "at blive mørkere".

Der var altså ikke tale om en (naturstridig) solformørkelse, men en mirakuløs "solsortning".

Dette falskneri har selvfølgelig aldrig haft den store betydning for de danske oversættelser, og i dag er det rettet. Brug evt. konkordansen til at analysere Lukas 23,45.

Kristen bortforklaring #3

Med hensyn til at »hele jorden« (Lukas 23,44) blev dækket af dette mørke i tre timer, uden at nogle historikere har opdaget det, kan man igen bruge forklaringen med, at "ordene betyder noget andet". I dette tilfælde skal »hele jorden« i Lukas 23,44 fortolkes som "Jerusalem og nærmeste omegn".

Denne bortforklaring er dog ikke nok til at bortforklare, at Johannes intet har set til dette mirakel.

Kristen bortforklaring #4

Den fjerde bortforklaring er stik modsat de tre forrige: Der var faktisk tale om en solformørkelse, der dækkede hele jorden, og dette verdensomspændende mirakel blev (påstås det) observeret af de græske historikere Flegon og Thallus.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 3 Mosebog, Lukas, GT kontra NT