Hvaba?? Blev Jesus korsfæstet Langfredag? Hvaba??

Jonas er tre dage og tre nætter i hvalfiskens bug, og Jesus genopstår efter tre dage og tre nætter i jordens skød.
Jonastegnet

Enhver kristen vil fortælle, at Jesus døde om fredagen — dagen før den jødiske sabbat, der er om lørdagen:

Lukas 23,53 Så tog han det ned, svøbte det i et lagen og lagde ham i en klippegrav, hvor der endnu ikke havde ligget nogen.
Lukas 23,54 Det var forberedelsesdagen, lige før sabbatten begyndte.

Og ligeså sikkert det er, at Jesus døde langfredag, ligeså sikkert er det, at han genopstod søndag morgen:

Lukas 24,1 Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt.

Men det hænger ikke sammen med, hvad han selv sagde.

Matthæus 12,39 Men han svarede dem: »En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn.
Matthæus 12,40 For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter.

Jesus sagde, at han kun ville give jøderne et eneste tegn på, at han var den ventede Messias. Dette tegn må åbenbart være meget vigtigt, siden det at helbrede de blinde, genopvække de døde, få figentræer til at visne og gå på vandet ikke engang tæller som tegn i sammenligning. Og dette super-vigtige tegn er, at Jesus skal ligge tre nætter i graven. Han siger ikke "på tredjedagen" eller "efter tre dage", men tre dage og tre (3) nætter.

Problemet er, at hvis Jesus var blevet korsfæstet en fredag, giver det maximalt to nætter: fredag nat og lørdag nat. Ergo kan Jesus ikke være blevet korsfæstet en fredag.

Kristen bortforklaring #1

Bortforklaringen går ud på, at man først omdefinerer 3 dage og 3 nætter til 3 døgn, og bagefter omdefinerer 3 døgn til: "slutningen af fredag, hele lørdag plus starten af søndag".

Men uanset hvor mange gange man omdefinerer, kommer vi ikke uden om, at teksten tydeligt siger 3 nætter, og der er kun 2 nætter mellem fredag og søndag.

Kristen bortforklaring #2

I forlængelse af den forrige bortforklaring: Når ikke man kan omdefinere teksten, så kan man bare forfalske den. Andre steder i Det Nye Testamente er man gået så vidt som at forfalske den græske originaltekst.

I Markusevangeliet fortæller Jesus to gange, at han ville opstå efter tre dage:

Markus 9,31 for han underviste sine disciple og sagde til dem: "Menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå tre dage efter."
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Markus 10,34 og de skal håne ham og spytte på ham, piske ham og slå ham ihjel, og tre dage efter skal han opstå."
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

I den forfalskede tekst havde man derimod i mange hundrede år rettet "efter tre dage" til "på den tredje dag". Sådan så den f.eks. ud i Danmark:

Markus 9,31 Thi han lærte sine Disciple og sagde til dem: Menneskenes Søn skal overantvordes i Menneskenes Hænder, og de skulde ihjelslaae ham; og naar han er ihjelslagen, skal han opstaae paa den tredie Dag.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Markus 10,34 og de skulle bespotte ham og hudstryge ham og bespytte ham og ihjelslaae ham, og paa den tredie Dag skal han opstaae.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Den slags fiksfakserier kunne man derimod ikke gøre med Jesus' Jonastegn. Så skulle man have forfalsket både Det Nye og Gamle Testamente. Se evt. 6.000 eksempler på forfalskninger i den græske tekst.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Jonas, Matthæus, Lukas, Textus Receptus