Hvaba?? Samuels-, Konge- og Krønikebøgerne Hvaba??

Pagtens ark
Pagtens ark

Man kunne fylde en hel hjemmeside bare med de selvmodsigelser, der opstår, fordi forfatteren af Samuelsbøgerne og Kongebøgerne ikke aner, hvad der står i Mosebøgerne.

Det betyder, at handlingen i Samuels- og Kongebøgerne konstant er i modstrid med de love, der er befalet i Mosebøgerne. Disse fejl bliver i reglen rettet af forfatteren af Krønikebøgerne. Krønikebøgerne er et opkog af historierne i Samuelsbøgerne og Kongebøgerne, men tilsyneladende har denne forfatter et bedre kendskab til Moseloven, for han ændrer tit i historien for at rette den slags fejl. Det medfører til gengæld, at der kommer en modstrid mellem Krønikebøgerne og Samuels- og Kongebøgerne.

Lad os tage et konkret eksempel: En masse vagter skal passe på den eneste overlevende af kongeslægten inde i templet.

2 Kongebog 11,4 I det syvende år sendte Jojada bud efter hundredførerne for karerne og for livvagten og lod dem komme til sig i Herrens tempel, hvor han sluttede pagt med dem og tog dem i ed. Derpå lod han dem se kongesønnen
2 Kongebog 11,5 og befalede: "Sådan skal I gøre: Den tredjedel af jer, der kommer på sabbatten for at holde vagt ved kongens palads,
2 Kongebog 11,6 og den tredjedel, der er i Sur-porten, og den tredjedel, der er i porten bag livvagten, I skal på skift holde vagt ved templet.
2 Kongebog 11,7 Og de to afdelinger af jer, der plejer at blive afløst på sabbatten, skal stå vagt om kongen i Herrens tempel.
2 Kongebog 11,8 I skal stille jer i ring om kongen, hver med våben i hånd; den, der bryder ind i rækkerne, skal lide døden. I skal være om kongen, hvor han står og går."
2 Kongebog 11,9 Hundredførerne gjorde, ganske som præsten Jojada befalede. De tog hver deres mænd, både dem, der afløste, og dem, der blev afløst på sabbatten, og de kom til præsten Jojada.

Bibelselskabet skriver i en fodnote til vers 4: »karerne er en del af den kongelige livgarde«. Det vil altså sige, at karerne ikke er levit-præster.

Bibelen kan ganske vist ikke blive enig med sig selv, om Guds evige ordning om præster er med Levis stamme eller Arons sønner, men til gengæld er der ingen tvivl om, at alle andre, der vover sig ind i det allerhelligste, vil blive dræbt på stedet. Se f.eks. 4 Mosebog 1,51; 3,10; 3,38; 17,5; 17,27-28; 18,1-4; 18,7 og 18,21-22.

Når krønike-forfatteren genfortæller denne historie, er den blevet totalrenoveret. I den nye udgave af samme historie er det levitter, der står for den indvendige vagt:

2 Krønikebog 23,2 De tog rundt i Juda og samlede levitterne fra alle Judas byer og overhovederne for Israels fædrenehuse. Da de kom til Jerusalem,
2 Krønikebog 23,3 sluttede hele forsamlingen pagt med kongen i Guds hus. Jojada sagde til dem: "Her er kongesønnen! Han skal være konge efter det løfte, Herren gav om Davids efterkommere.
2 Krønikebog 23,4 Sådan skal I gøre: Den tredjedel af jer, de præster og levitter, der kommer på sabbatten, skal være portvagter;
2 Krønikebog 23,5 den anden tredjedel skal være i kongens palads og den sidste tredjedel ved Jesod-porten, mens hele folkemængden skal være i forgårdene til Herrens tempel.
2 Krønikebog 23,6 Ingen må komme ind i Herrens tempel, undtagen præsterne og de levitter, der gør tjeneste. De må komme derind, for de er hellige; hele folkemængden skal holde Herrens bud!
2 Krønikebog 23,7 Levitterne skal stille sig i ring om kongen, hver med våben i hånd; den, der går ind i templet, skal lide døden. I skal være om kongen, hvor han står og går."
2 Krønikebog 23,8 Levitterne og alle judæerne gjorde, ganske som præsten Jojada befalede. De tog hver deres mænd, både dem, der afløste, og dem, der blev afløst på sabbatten, for præsten Jojada gav ikke skifterne fri for tjeneste.

Denne forfatter har tilføjet en detalje med, at »præsten Jojada gav ikke skifterne fri for tjeneste«, for at understrege, at det var levitter/præster, der stod på vagt.

Dette var blot et enkelt eksempel, men fænomenet har været kendt i over 100 år — altså at Krønike-forfatteren genfortæller Samuels- og Kongebøgerne, og at han tilretter historierne, så de kommer i overensstemmelse med Moseloven. Længere nede på siden er der links til flere eksempler, men ellers henvises til kapitel 6 i Julius Wellhausen's "History of Ancient Israel" fra 1885. Dette kapitel er en næsten endeløs opremsning af modsigelser og tilpasninger.

Yderligere Selvmodsigelser

4 Mosebog 1,51: Når man bryder op med boligen, er det levitterne, der skal tage den ned, og når man slår lejr med den, er det levitterne, der skal rejse den. Enhver uindviet, der kommer den nær, skal lide døden.
4 Mosebog 3,10: Aron og hans sønner skal du indsætte til at forrette præstetjeneste; men den uindviede, som kommer nær, skal lide døden."
4 Mosebog 3,38: På østsiden af boligen, foran Åbenbaringsteltet, var Moses og Aron og hans sønner lejret. De skulle vogte helligdommen i tjeneste for israelitterne; den uindviede, der kom nær, skulle lide døden.
4 Mosebog 17,5: Det skulle være en påmindelse for israelitterne om, at ingen uindviet, ingen der ikke var af Arons slægt, måtte brænde røgelse for Herrens ansigt; ellers ville det gå, som det gik Kora og hans flok, sådan som Herren havde sagt til ham gennem Moses.
4 Mosebog 17,27: Men israelitterne sagde til Moses: "Vi omkommer! Vi går til grunde! Vi går alle sammen til grunde!
4 Mosebog 17,28: Enhver, der kommer Herrens bolig nær, dør! Skal vi omkomme alle sammen?"
4 Mosebog 18,1: Da sagde Herren til Aron: "Du og dine sønner skal sammen med dit fædrenehus have ansvaret for helligdommen, og du skal sammen med dine sønner have ansvaret for jeres præstetjeneste.
4 Mosebog 18,2: Du skal også lade dine brødre, Levis stamme, din fædrenestamme, træde frem sammen med dig; de skal være tilknyttet dig og hjælpe dig, når du sammen med dine sønner opholder dig foran Vidnesbyrdets telt.
4 Mosebog 18,3: De skal varetage vagttjenesten for dig i hele teltet, men de må ikke komme de hellige genstande og alteret nær; ellers dør både de og I.
4 Mosebog 18,4: De skal være tilknyttet dig og varetage vagttjenesten i Åbenbaringsteltet med alt arbejdet i teltet. Ingen uindviet må komme jer nær.
4 Mosebog 18,7: Men du og dine sønner skal forrette jeres præstetjeneste i alt, hvad der har med alteret at gøre og med det, der er inde bag forhænget; I skal udføre selve tjenesten. Jeg giver jer præstetjenesten som gave; men den uindviede, der kommer nær, skal lide døden!"
4 Mosebog 18,21: Levitterne giver jeg al tiende i Israel som arvelod, til gengæld for det arbejde, de udfører i Åbenbaringsteltet,
4 Mosebog 18,22: så israelitterne ikke mere skal komme Åbenbaringsteltet nær og pådrage sig skyld og dø.
1 Samuel 1,1: I Ramatajim i Efraims bjergland boede en mand af Suf-slægten. Han hed Elkana og var søn af Jeroham, søn af Elihu, søn af Tohu, søn af efraimitten Suf.

Mærker: 3 Mosebog, 4 Mosebog, 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Firekildehypotesen