Hvaba?? Hvor meget elskede Jesus sine disciple? Hvaba??

Den elskede discipel på Jesus' skød.
Den sidste nadver af Jacopo Bassano

Ved det sidste måltid vasker Jesus sin apostles fødder og giver dem et nyt bud: De skal elske hinanden lige så meget, som Jesus elsker dem:

Johannes 13,34 Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.
Johannes 13,35 Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden."

Og hvor meget elskede Jesus så sine disciple?

Tolv vers forinden, har forfatteren introduceret "den discipel, som Jesus elskede":

Johannes 13,23 En af hans disciple, den som Jesus elskede, sad til bords lige ved siden af Jesus.

"En af hans disciple" var "den som Jesus elskede".

En bogstavelig læsning siger altså, at Jesus ikke elskede de andre disciple. Og selvom vi er flinke overfor forfatteren og læser teksten, som om Jesus bare er lidt gladere for ham end for de andre (selvom det ikke er det, der står), er der stadig en modstrid.

Jesus er åbenbart gladere for nogle disciple end andre. Det er især tydeligt i evangeliets sidste kapitel, hvor Jesus — vist nok — lover den elskede discipel, at han skal leve evigt, og — vist nok — spår om Peters snarlige og brutale død. Når Peter vover at spørge, svarer Jesus arrogant »hvad angår det så dig?« (Johannes 21,22).

Så hvordan skulle disciplene opfylde Jesus' sidste og vigtigste bud? Skulle de elske hinanden, som Jesus elskede denne ene discipel? eller som Jesus elskede den grå hob af anonyme apostle? eller som Jesus elskede Peter: »hvad angår det så dig?«.

Johannes 21,22: Jesus sagde til Peter: "Hvis jeg vil, at han skal leve, til jeg kommer, hvad angår det så dig? Følg du mig!"

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Johannes