Hvaba?? Hvor ligger bjerget Horeb? Hvaba??

Elias får magisk mad af en engel ved Be'ersheba.
Elias engel

En meget stor del af handlingen i Det Gamle Testamente foregår på bjerget Horeb — Guds bjerg. Det er her, Moses ser den brændende busk, og det er på Horeb, Moses modtager De Ti Bud. Begivenhederne står nærmest i kø på dette bjerg: Arons første optræden i Bibelen, Moses' møde med sin svigerfar, udnævnelsen af jødernes råd, dansen om guldkalven, den første påske efter flugten, bygningen af tabernaklet, osv.

Så hvor ligger dette pragtfulde bjerg henne?

Heldigvis giver Bibelen et klart svar: Elias fik magisk mad af en engel ved Be'ersheba (billedet til højre). Derefter gik han fra Be'ersheba (se den røde pil i midten af kortet forneden). Efter at have gået rask til både dag og nat uden at spise, tog det ham 40 dage at nå »Guds bjerg Horeb«.

1 Kongebog 19,3 Elias blev bange og drog af sted for at redde livet. Da han var kommet til Be'ersheba i Juda, efterlod han sin tjener der.
[.. .. ..] [. . .]
1 Kongebog 19,7 Men Herrens engel rørte ved ham for anden gang og sagde: "Stå op og spis, ellers bliver vejen for lang for dig."
1 Kongebog 19,8 Så stod han op og spiste og drak. Styrket af måltidet gik han i fyrre dage og fyrre nætter, til han nåede frem til Guds bjerg Horeb

Men Bibelen har også et andet klart svar: Den røde pil i øverste højre hjørne af kortet markerer stedet, hvor Moses holdt sin sidste tale, og dette skete »elleve dagsrejser fra Horeb«.

5 Mosebog 1,1 Dette er den tale, Moses holdt til hele Israel øst for Jordan i ørkenen, i Araba-lavningen, over for Suf, mellem Paran og Tofel, Laban, Haserot og Di-Zahab,
5 Mosebog 1,2 elleve dagsrejser fra Horeb ad vejen over Se'irs bjerge til Kadesh-Barnea.

Jødernes rejse gennem ørkenen.
Pilen i øverste hjørne markerer enden på rejsen, hvor Moses holdt sin sidste tale.
Pilen længere nede viser, hvor Elias fik sit magiske måltid.
Spørgsmålstegnet markerer det kristne bud på placeringen af Horeb.
Ruten gennem ørkenen

Så hvilket svar er det rigtige? Fyrre dages rejse fra midten af landkortet, hvis man går dag og nat styrket af magisk englemad? Eller elleve dage fra udkanten af kortet, hvis 2.502.200 mennesker — inklusive kvinder, børn, gamle og masser af kvæg kun marcherer om dagen?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 5 Mosebog, 1 og 2 Kongebog, Udvandringen fra Egypten, De Ti Bud