Hvaba?? Hvad hed de tolv apostle? Hvaba??

Hvor mange medlemmer er der i Bjørnebanden? På dette billede har Carl Barks tegnet 12.
Tolv bjørnebanditter

Hvor mange apostle havde Jesus? Hvor mange medlemmer er der i Bjørne-banden? Begge svar blæser i vinden.

Denne tabel viser navnene i de fire evangelier. For Johannes' ni navne angives, hvor navnene optræder:

Markus 3,16-19Matthæus 10,2-4Lukas 6,13-16Johannes
Simon PeterSimon PeterSimon PeterSimon Peter (1,42)
AndreasAndreas,AndreasAndreas (1,40)
Jakob, Zebedæus' sønJakob, Zebedæus' sønJakob, Zebedæus' sønZebedæus' sønner (21,2)
Johannes, Zebedæus' sønJohannes, Zebedæus' sønJohannes, Zebedæus' søn
FilipFilipFilipFilip (1,43)
BartholomæusBartholomæusBartholomæus
ThomasThomasThomasThomas, også kaldet Didymos (11,16)
MatthæusTolderen MatthæusMatthæus
Jakob, Alfæus' sønJakob, Alfæus' sønJakob, Alfæus' søn
ThaddæusThaddæus
Simon KananæerSimon KananæerSimon, som kaldtes zeloten
Judas IskariotJudas IskariotJudas IskariotJudas Iskariot (6,71)
Judas, Jakobs sønJudas, ikke Iskariot (14,22)
Nathanael (1,45)
Nikodemus (3,1-21;7,50-52;19,39-42)
Den discipel, som Jesus elskede

Der er 14-16 navne til de tolv apostle — og så er vi ovenikøbet flinke og forudsætter, at "Simon Kananæer" er den samme som "Simon, som kaldtes zeloten", og at den apostel, Lukas kalder "Judas, Jakobs søn", er den samme, som den apostel, Johannes kalder "Judas, ikke Iskariot".

Jakob og Johannes, der er to af Jesus' tre overapostle, optræder ikke ved navn i Johannesevangeliet. De omtales kun som "Zebedæus' sønner", og det sker først i det sidste kapitel - et kapitel der virker underligt "påklistret".

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, Johannes, De synoptiske evangelier