Hvaba?? Tøjvask eller lydighed? Hvaba??

Vask dine synder bort.
Vask dine synder væk med Jesus

Opskriften på at komme ind i Himlen (som ligger på jorden) er enkel: Vask dit tøj.

Åbenbaring 22,14 Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Men for lidt over 100 år siden stod der noget helt andet i dette vers:

Åbenbaring 22,14 Salige ere de, som gjøre hans Befalinger, paa det de maa faae Adgang til Livsens Træ og indgaae igjennem Portene i Staden.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Så hvad er opskriften? At vaske sit tøj? Eller at "gjøre hans Befalinger"?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Åbenbaringen, Textus Receptus, Forfalskninger