Hvaba?? Er astrologi godt? Hvaba??

Matthæus 2,10: Da de så stjernen, var deres glæde meget stor.
Bileam's profeti

Kristendommen er en komplet pakke med kirke, præster og Bibel. Derfor er der generelt forbud mod konkurrerende overtro og spådomskunst: »Hos dig må der ikke findes […] ingen, der driver spådomskunst […] ingen, der tager varsler« (5 Mosebog 18,10), »De […] drev spådomskunst, tog varsler […] hvad der var ondt i Herrens øjne, så de krænkede ham« (2 Kongebog 17,17).

Endnu værre er det naturligvis, når det er fremmede folkeslag og konkurrerende religioner, der forsøger sig med stjernetydning. Hvis der kommer fremmede stjernetydere ind i historien, kan man være sikker på, at de kun er med, for at deres fiasko skal gøre Jahves triumf endnu større. Da Kong Nebukadnesar havde en drøm, kunne stjernetyderne og de øvrige vismænd ikke fortolke den. Det kunne kun profeten Daniel.

Daniel 2,2 Så befalede kongen, at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene og stjernetyderne skulle tilkaldes, for at de kunne fortælle kongen, hvad det var, han havde drømt. De kom og trådte frem for kongen.
[.. .. ..] [. . .]
Daniel 2,10 Så sagde stjernetyderne til kongen: "Der er intet menneske på jorden, der kan opfylde kongens krav, og der er heller ingen konge, hvor stor og mægtig han end er, der ville stille et sådant krav til nogen mirakelmager, besværger eller stjernetyder.
[.. .. ..] [. . .]
Daniel 2,27 Daniel svarede kongen: "Den hemmelighed, som kongen spørger om, kan hverken vismænd, besværgere, mirakelmagere eller himmelgranskere fortælle kongen.

Et par kapitler senere ser Kong Belshassar "skriften på væggen", men hans stjernetydere er åbenbart ligeså uduelige som de forrige:

Daniel 5,7 Kongen råbte med høj røst, at besværgerne, stjernetyderne og himmelgranskerne skulle hentes. Og kongen sagde til Babylons vismænd: "Den, der kan læse denne skrift og tyde den for mig, skal klædes i purpur, have en guldkæde om halsen og være den tredjemægtigste i riget."
[.. .. ..] [. . .]
Daniel 5,11 I dit kongerige er der en mand, der har de hellige guders ånd i sig. I din fars dage viste det sig, at han besad skarpsindighed, indsigt og visdom som gudernes visdom, og ham gjorde din far, kong Nebukadnesar, til den øverste for mirakelmagerne, besværgerne, stjernetyderne og himmelgranskerne.

På samme måde håner Gud Babylon:

Esajas 47,13 Du har udmattet dig med dine mange rådgivere, lad nu dem træde frem; lad dem, som gransker himlen, frelse dig, dem som tyder stjernerne, dem som måned for måned meddeler dig, hvad der skal komme over dig.
Esajas 47,14 Se, de er blevet som strå, ilden har brændt dem, de kan ikke redde sig selv fra flammerne. Der bliver ikke gløder at varme sig ved eller bål at sidde ved.
Esajas 47,15 Sådan er det gået dem, du har anstrengt dig med, troldmændene fra din ungdom, de flakker om til alle sider, der er ingen, der frelser dig.

Dermed skulle det være fastslået, at stjernetydning er noget djævelskab, især når det er hedenske stjernetydere, og det gælder især dem fra Østen:

Esajas 2,6 Du har forkastet dit folk, Jakobs hus, for de er fulde af Østens væsen og af trolddom som filistrene, og det vrimler med fremmede.

5 Mosebog 18,10: Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, ingen, der driver spådomskunst eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi,
2 Kongebog 17,17: De lod deres sønner og døtre gå gennem ilden, drev spådomskunst, tog varsler og solgte sig selv til at gøre, hvad der var ondt i Herrens øjne, så de krænkede ham.

Alligevel er hedenske stjernetydere fra Østen gode. I al fald hvis de kan give lidt troværdighed til Jødernes nyfødte Konge.

Det var en stjerne, der fik de vise mænd fra Østerland til at komme for at tilbede Jesusbarnet, og fortælle Kong Herodes (og dermed læseren), at Jesus var »jødernes nyfødte konge«:

Matthæus 2,2 og spurgte: "Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham."
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 2,9 Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var.
Matthæus 2,10 Da de så stjernen, var deres glæde meget stor.

Kristne bortforklaringer

For at undgå konflikten mellem "god og dårlig astrologi" vælger bibelselskabet at oversætte ordet "magos" forskelligt.

I den græske teksttradition, Septuaginta, bruges ordet "magos" flere gange i Daniels Bog, men som man kan se af ovenstående citater, vælger Bibelselskabet at skrive "besværgere" og "troldmænd". Det samme gælder naturligvis de onde "troldmænd", Simon Magus og Barjesus, der optræder i Det Nye Testamente.

Når derimod talen falder på de gode troldmænd, så vælger Bibelselskabet i stedet at oversætte "magos" til "vise mænd".

Det er ren politik, at de babylonske "besværgere", Simon Magus og Barjesus ikke kaldes vise mænd, og at de vise mænd fra østerland ikke kaldes troldmænd.

Brug evt. konkordansen. Bemærk først, hvordan dette kristne standardværk oversætter "magos": "1b)" er lige præcis de vise mænd fra Østerland, mens "1c)" er falske profeter og troldmænd.

Tryk derefter evt. "Septuaginta" for at se brugen af "magos" i det græske Gamle Testamente; eller "Nestle-Aland" for at analysere Det Nye Testamente

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Esajas, Daniel, Matthæus, GT kontra NT