Hvaba?? Skulle Peter eller Paulus missionere blandt ikke-jøder? Hvaba??

Peters syn med rene og urene dyr.
Peters vision

Jesus var Jødernes Konge, men efterhånden som den nye religion voksede, udvidede man kundekredsen til ikke kun at være for jøder, men også at omfatte ikke-jøder. Det der i Bibelselskabets fuskede oversættelse kaldes "hedninger".

Peter fik et syn og "faldt i henrykkelse" (billedet til højre). Derefter betragtede han sig selv om hedningeapostel: Det var ham, der er udvalgt af Gud, for at hedningerne skulle høre evangeliet af hans mund:

Apostlenes Gerninger 15,7 Efter megen diskussion rejste Peter sig og sagde: "Brødre, I ved, at Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig, for at hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro.

Derimod mente Paulus, at det var ham, der havde fået opgaven af Gud: »Jeg sætter netop min tjeneste som hedningeapostel højt« (Romerne 11,13). Paulus havde en klokkeklar aftale om opdeling af territoriet, således at Peter tog sig af de omskårne (dvs. jøderne), mens han selv tog sig af de uomskårne hedninger (dvs. resten af verden):

Galaterne 2,7 Tværtimod, da de så, at Gud har betroet mig evangeliet for de uomskårne, ligesom Peter for de omskårne
Galaterne 2,8 - for han, der har givet Peter kraft til at være apostel blandt de omskårne, har også givet mig kraft til at være det blandt hedningerne -
Galaterne 2,9 og da de forstod, hvilken nåde der var givet mig, gav Jakob og Kefas og Johannes, som anses for at være søjler, mig og Barnabas håndslag på den aftale, at vi skulle gå til hedningerne, og de til jøderne.

To konkurrerende hedningeapostle. Det var nærmest dømt til at gå galt.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, Galaterne, Paulus