Hvaba?? "På deres sprog" Hvaba??

''På deres sprog''.
Guds navn

Da Judas var død, holdt Peter en tale for menigheden i Jerusalem om, hvordan Judas døde:

Apost. G. 1,19 Og det blev kendt af alle Jerusalems indbyggere, så at den mark på deres sprog blev kaldt Hakeldama, det vil sige Blodmarken.

Marken blev kaldt Hakeldama "på deres sprog"!

"På deres sprog"? Havde Peter glemt, at han taler til Jerusalems indbyggere, der selv var jøder? Har forfatteren glemt, at Peter selv var jøde?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger