Hvaba?? Var Paulus kendt i Jerusalem? Hvaba??

Kristen tegneserie: Paulus er opdateret til år 1978 og flygter fra Damaskus i en helikopter.
Paulus flygter fra Damaskus

Apostlenes Gerninger fortæller, hvordan Saulus/Paulus startede sin karriere med at forfølge de nye kristne. Han var med til mordet på Stefanus, han trængte ind i de kristnes huse og fik kvinder og mænd fængslet (Apostlenes Gerninger 8,1-3), han truede med mord, og han samarbejdede med den jødiske ypperstepræst (Apostlenes Gerninger 9,1), han fængslede dem og »lod dem piske i synagogerne« (Apostlenes Gerninger 22,19-20). Selv i nabolandets hovedstad, Damaskus, havde alle hørt, hvordan Paulus ville udrydde de kristne og fængsle dem (Apostlenes Gerninger 9,21).

Apost. G. 8,1: Og Saulus bifaldt mordet på Stefanus. Samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlene blev spredt ud over Judæa og Samaria.
[...]
Apost. G. 8,3: Men Saulus søgte at tilintetgøre menigheden, han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet.
Apostlenes Gerninger 9,1: Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord; han gik til ypperstepræsten
Apostlenes Gerninger 22,19: Jeg svarede: 'Herre, de ved jo selv, at jeg fængslede dem, som tror på dig, og lod dem piske i synagogerne.
Apostlenes Gerninger 22,20: Og da dit vidne Stefanus' blod blev udgydt, stod jeg selv ved siden af og bifaldt det og passede på hans morderes kapper.'
Apostlenes Gerninger 9,21: Alle, der hørte det, blev forbavset og sagde: "Er det ikke ham, der i Jerusalem ville udrydde dem, der påkalder dette navn? Og er han ikke kommet hertil netop for at fængsle dem og bringe dem til ypperstepræsterne?"

Derfor er det meget logisk, at da Saulus konverterede til kristendommen på vejen til Damaskus, var apostlene i Jerusalem bange for ham (Helligånden havde åbenbart glemt at informere dem):

Apost. G. 9,26 Da han var kommet til Jerusalem, forsøgte han at slutte sig til disciplene, men alle var bange for ham, da de ikke kunne tro, at han var en discipel.

Men hvad siger Paulus selv i sine egne epistler?

Tja, han indrømmer, at han tidligere "forfulgte" de kristne og ville udrydde troen (ikke de troende), men han skriver ikke noget om husransagelser, arrestationer, offentlig piskninger og mordtrusler eller samarbejde med ypperstepræsten.

Til gengæld har han en overraskende oplysning om sit første besøg i Jerusalem, efter at han konverterede:

Galaterne 1,18 Dernæst, efter tre års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, og jeg blev hos ham i fjorten dage;
Galaterne 1,19 men andre af apostlene så jeg ikke, kun Jakob, Herrens bror.
Galaterne 1,20 Jeg tager Gud til vidne på, at hvad jeg skriver her, ikke er løgn!
Galaterne 1,21 Dernæst tog jeg til Syrien og Kilikien.
Galaterne 1,22 Jeg var personlig ukendt for Kristi menigheder i Judæa;
Galaterne 1,23 de havde bare hørt om, at han, der før forfulgte os, nu forkynder den tro, han tidligere ville udrydde,
Galaterne 1,24 og de priste Gud for mig.

Paulus var »personlig ukendt for Kristi menigheder i Judæa«. De var ikke bange for ham, for de kendte ham ikke. De kristne i Jerusalem og resten af Judæa har aldrig hørt noget om mordet på Stefanus, husransagelser, arrestationer, offentlig piskninger og mordtrusler. Paulus har ikke samarbejdet med ypperstepræsten i Jerusalem.

De var heller ikke bange for ham alle sammen, for han så kun Peter og apostlen Jakob (Galaterne 1,18-19).

Hvem har så ret? Apostlenes Gerninger eller Paulus selv? Tja, hvis Sankt Paulus tager Gud til vidne, så er vi jo nødt til at tro på ham: »Jeg tager Gud til vidne på, at hvad jeg skriver her, ikke er løgn!« (Galaterne 1,20).

Ville en helgen lyve i Guds navn?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, Galaterne, Paulus