Hvaba?? Det vigtigste bud: Elsk din næste Hvaba??

I Johannesevangeliet giver Jesus sine apostle et nyt bud efter at have vasket deres fødder.
Fodvask

I Johannesevangeliet afslutter Jesus det sidste måltid med at vaske sine disciples fødder og give dem et nyt bud:

Johannes 13,34 Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.
Johannes 13,35 Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden."

Dette nye bud, er åbenbart vigtigere end alt det andet, Jesus har sagt indtil nu. På latin hedder et bud "Mandatum", der giver det engelske navn for skærtorsdag: "Maundy Thursday". Budet er, at disciplene skal elske hinanden, lige så meget, som Jesus elskede dem.

Men i sin Bjergprædiken (som skete på en slette,) siger han det stik modsatte. Det er jo den slags, som toldere og hedninger gør:

Matthæus 5,43 I har hørt, at der er sagt: 'Du skal elske din næste og hade din fjende.'
Matthæus 5,44 Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer,
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 5,46 Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også.
Matthæus 5,47 Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes, Bjergprædikenen