Hvaba?? Har israelerne nogensinde været slaver? Hvaba??

Bibelsk moral.
Kristen moral

Grundlaget i den jødiske selvforståelse er, at jøderne engang var slaver i Egypten under de onde Egyptere. Det er faktisk en del af De Ti Bud, at jøderne skal takke Gud for det en gang om ugen. Det er derfor, vi holder sabbat:

5 Mosebog 5,6 "Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.
[.. .. ..] [. . .]
5 Mosebog 5,12 Giv agt på sabbatsdagen og hold den hellig, sådan som Herren din Gud har befalet dig.
5 Mosebog 5,13 I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal;
5 Mosebog 5,14 men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, din okse, dit æsel eller et hvilket som helst af dine dyr, og heller ikke den fremmede i dine byer; din træl og din trælkvinde skal hvile ud ligesom du selv.
5 Mosebog 5,15 Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk hånd og løftet arm. Derfor har Herren din Gud befalet dig at fejre sabbatsdagen.

Historisk set er det meget usandsynligt, at jøderne nogensinde har været slaver i Egypten eller Babylon, og det var præcis, hvad jøderne sagde til Jesus:

Johannes 8,33 De svarede ham: "Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?"

Kristne bortforklaringer
En godt brugt bortforklaring er, at selvom jødernes replik er nedskrevet i Bibelen, behøver jøderne ikke at have talt sandt. Der er jo ingen, der har påstået, at de onde jøder var guddommeligt inspirerede, vel?

Men i så fald kan man undre sig over, at Bibelens forfatter bruger spalteplads på usandheder, der kun kan forvirre læseren — og at forfatteren i så fald ikke informerer læseren om de faktiske forhold i jernindustrien.

Man kan også undre sig over, at Jesus ikke gør jøderne opmærksom på, at de lige har modsagt et af de grundlæggende dogmer i jødedommen, når nu han var verdens klogeste mand.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 5 Mosebog, Johannes, Udvandringen fra Egypten, De Ti Bud, GT kontra NT