Hvaba?? Hvem skrev de Ti Bud? Hvaba??

De to tavler. Var Moses virkelig 40 dage og 40 nætter om så lidt?
De to tavler fra filmen De Ti Bud

Da Moses skulle modtage De Rigtige Ti Bud, lovede Gud, at Han ville skrive dem med Sin egen finger:

2 Mosebog 34,1 Herren sagde til Moses: "Tilhug to stentavler som de forrige; på dem vil jeg skrive de ord, der stod på de forrige tavler, som du knuste.

Dette ville have en helt uvurderlig kulturskat, for vi har intet andet, der er skrevet med Guds egen finger.

Men desværre har Gud straks efter glemt sit eget løfte: Moses må selv bruge 40 dage og 40 nætter på at skrive de Ti Bud.

2 Mosebog 34,27 Herren sagde til Moses: "Skriv disse ord ned, for det er på grundlag af disse ord, jeg slutter pagt med dig og med Israel."
2 Mosebog 34,28 Så blev han der hos Herren i fyrre dage og fyrre nætter uden at spise eller drikke noget, og han skrev pagtens ord, de ti bud, på tavlerne.

Senere havde Moses åbenbart glemt alt om de 40 dages arbejde. I sin sidste tale påstod han, at det var Gud, der havde skrevet på tavlerne.

5 Mosebog 10,4 Herren skrev det samme på tavlerne som før, de ti bud, han havde talt til jer på bjerget, inde fra ilden, den dag I var forsamlet. Da Herren havde givet dem til mig,
5 Mosebog 10,5 begav jeg mig ned ad bjerget og lagde tavlerne i den ark, jeg havde lavet; dér kom de til at ligge, sådan som Herren havde befalet.

Til gengæld siger Moses. at det var ham, der havde snedkereret Pagtens Ark.

Jødisk bortforklaring #1

Rabbierne har gennem årene opfundet mange forklaringer på, hvorfor Moses skrev tavlerne:

The angels objected to the writing of the second set by Moses on the ground that he might claim to be the author of the tables or might even go so far as to change their text and content; but God trusted him implicitly (with reference to Num. xii 17; Ex. R. l.c.). Moses was commanded to write the second set, just as a royal husband who had written a matrimonial pact with his wife might, upon discovering that she had violated it, pardon her, but would most likely require her to draw up the second agreement
(www.jewishencyclopedia.com/articles/14189-tables-of-the-law)

Altså (1) englene var bange for, at Moses ville tage æren, men Gud stolede på Moses, og (2) nogle regler for kongelig skilsmisse gjorde, at den "fraskilte" måtte optegne andenudgaven.

Men ingen af disse "forklaringer" ændrer ved, at der er modstrid med 5. Mosebog, der siger, at Gud skrev tavlerne.

Jødisk bortforklaring #2

Med hensyn til hvem der gjorde hvad, påstår (nogle) jødiske rabbier, at bogstaverne gik gennem tavlen, så de kunne ses fra begge sider. To af bogstaverne, mem ם og samekh ס, er helt lukkede, men midten af disse bogstaver hang på "magisk" vis frit svævende (Talmud, Shabbat 104a).

The writing on the first tablets had been engraved through and through. As such, the words, written in Hebrew, were clearly legible on one side and equally visible on the other side as well. Therefore, the centers of the Hebrew letters mem ם and samech ס, which are closed from all sides, were miraculously suspended in midair.

Rabbi Meir Simchah explains that the actual engraving of the second tablets was done by Moses. And after he had finished doing all that he could humanly do, G-d completed the job and miraculously transformed the engraving into the special writing that had graced the first set of tablets.
(www.chabad.org/parshah/article_cdo/aid/1442959/jewish/Who-Engraved-the-Second-Tablets.htm)

Eftersom 2 Mosebog 34,27 udtrykkeligt siger, at det var Moses, der skrev tavlerne, kan man påstå, at de fordelte arbejdet. Man deler 2 Mosebog 34,28 op i to halvdele: Han (dvs. Moses) blev hos Herren i 40 dage, og han (dvs. Gud) skrev tavlerne. Det kan så fortolkes som, at Moses brugte 40 dage på at gøre, hvad der var menneskeligt muligt, og bagefter overtog Gud arbejdet og tilføjede det magiske.

Kristne bortforklaringer

Uhyggeligt mange bortforklaringer går ud på simpelthen at ignorere 2 Mosebog 34,27, og derefter at påstå, at "han" i 2 Mosebog 34,28 hentyder til Gud.

Her er et eksempel:

Many have misunderstood this verse, believing that “He wrote” is a reference to Moses. They conclude that Moses must have written the Ten Commandments on the stone tablets.

Exodus 24:12 shows that this is an incorrect assumption. There, God instructed Moses, “…Come up to Me into the mount, and be there: and I will give you tables of stone, and a law, and commandments which I have written; that you may teach them.” Also, Exodus 31:18 states that God “…gave unto Moses, when He had made an end of communing with him upon Mt. Sinai, two tables of testimony, tables of stone, written with the finger of God.”

Also notice: “The tables were the work of God, and the writing was the writing of God, graven upon the tables” (Ex. 32:16). These were the stone tablets that Moses later broke (vs. 19), when finding the Israelites worshipping the golden calf. God later commanded Moses (34:1), “Hew…two tables of stone like unto the first: and I will write upon these tables the words that were in the first tables, which you broke.” God (YHVH-“the Lord”) clearly stated that HE would write the Ten Commandments again.

As the Israelites’ forty years of wandering in the wilderness drew to a close, Moses recounted to them the ways God had miraculously delivered them and provided for them. He stated, in Deuteronomy 5:22, “These words the Lord spoke unto all your assembly in the mount…with a great voice…and He wrote them in two tables of stone, and delivered them unto me.” Here, Moses was referring to the first tablets of stone that God had given him, the ones which he had broken (Ex. 32:19).

In Deuteronomy 10:1-5, Moses went on to repeat to the people that it was God who had twice written the Ten Commandments. Clearly, it was God, not Moses, who wrote the Ten Commandments both times. Those claiming that Moses himself wrote the Ten Commandments deny the truth from God’s Word.
(rcg.org/questions/p128.a.html)

Forfatteren citerer alle mulige andre steder end lige netop 2 Mosebog 34,27, hvorefter han konkluderer, at "han" i 2 Mosebog 34,28 betyder Gud.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten, De Ti Bud