Hvaba?? Liv eller Død? Hvaba??

De 10.000 Martyrer af Albrecht Dürer
Hvor er fisken?

Salme 116,15 Kostbar i HERRENs Øjne er hans frommes Død.
(Den forrige danske oversættelse)

Salme 116,15 Dyrebart i Herrens øjne er hans frommes liv.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Kommentar

"Død" er det, der står i den hebraiske tekst, i den græske tekst og i stort set alle Bibeloversættelser i hele verden.

"Liv" er det, som Indre Mission synes, der burde stå.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Salmernes Bog, Forfalskninger