Hvaba?? Var Benjamin barn eller voksen? Hvaba??

Josef omfavner lille Benjamin
Josef Benjamin

Benjamin var den yngste af Jakobs 12 sønner.

På et tidspunkt rottede de 11 brødre sig sammen og solgte Josef som slave to gange. Mange år senere møder de 11 brødre Josef i Egypten, men de ved ikke, at det er deres bror. Josef vil beholde Benjamin som træl, så de andre ti brødre fortæller Josef, hvor hårdt deres far har brug for denne yngste søn:

1 Mosebog 44,20 Vi svarede dig, herre: Vi har en gammel far, og vi har en lillebror, som han har fået i sin alderdom. Hans bror er død; han er den eneste, der er tilbage efter hans mor, og hans far elsker ham.

Brødrene omtaler flere gange deres »lillebror, som han har fået i sin alderdom«, som en dreng:

»Drengen kan ikke forlade sin far. […] Kommer jeg nu hjem til din tjener, min far, uden drengen, […] når han ser, at drengen ikke er med, […] Jeg står inde for drengen over for min far, […] Lad mig derfor blive tilbage som din træl, herre, i stedet for drengen, […] For hvordan skulle jeg kunne tage tilbage til min far uden drengen?« (1 Mosebog 44,22-34).

Nå, men historien ender godt. Josef omfavner sine brødre og især den lille Benjamin (billedet til højre). Hele Jakobs familie drager til Egypten til Josef, og på afgangstidspunktet får vi en liste over hver af de 12 sønners efterkommere:

1 Mosebog 46,21 Benjamins sønner var: Bela, Beker, Ashbel, Gera, Na'aman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim og Ard.

Benjamin havde 10 sønner, da familien tog til Egypten. Dette er usædvanligt mange, selv i Bibelen — "drengen" havde faktisk flere børn end nogen af sine voksne brødre.

Kristen bortforklaring #1
Historien kan bortforklares med, at de ti brødre var fyldt med løgn. Bare fordi Bibelen fortæller, at de kaldte Benjamin en lille dreng, er det jo ikke sikkert, de havde ret. Der er aldrig nogen, der har påstået, at de 10 patriarker var guddommeligt inspirerede, vel?

Denne bortforklaring hænger dog dårligt sammen med, at Josef sidder sammen med sine brødre. Han må da selv kunne se, om der er tale om en dreng eller om en voksen mand med ti børn.

Kristen bortforklaring #2

Man kan prøve den sædvanlig kristne bortforklaring med, at "ordene betyder noget andet", måske betyder "barn i virkeligheden "barnebarn"?

Man kan styrke dette argument ved at kigge på andre varianter af Benjamins stamtavle. De forskellige bøger i Bibelen modsiger nemlig hinanden på grotesk vis:

4 Mosebog 26,38 Benjamins efterkommere, slægt for slægt: Fra Bela stammer belaitternes slægt; fra Ashbel stammer ashbelitternes slægt; fra Akiram stammer akiramitternes slægt;
[.. .. ..] [. . .]
4 Mosebog 26,40 Belas sønner var Ard og Na'aman. Fra Ard stammer arditternes slægt; fra Na'aman stammer na'amitternes slægt.

To af navnene på listen, Ard og Na'aman, er i denne variant blevet til børnebørn.

Men selvom vi på den måde kan reducere antallet af Benjamins børn, gør det bare selvmodsigelsen endnu større: "Barnet" var en farfar.

Kristen bortforklaring #3

Når alt andet svigter, kan man kigge i den græske teksttradition, Septuaginta for at se, om den græske tekst skulle være mere guddommeligt inspireret end den hebraiske.

Og faktisk er der lidt hjælp at hente her, for i den græske tradition havde Benjamin "kun" fået tre børn; de andre navne er børnebørn og oldebørn:

1 Mosebog 46,21 and the sons of Benjamin; Bala, and Bochor, and Asbel. And the sons of Bala were Gera, and Noeman, and Anchis, and Ros, and Mamphim. And Gera begot Arad.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Men selvom vi på den måde kan reducere antallet af børn til tre, gør det bare selvmodsigelsen endnu større: "Barnet" bliver nu til en oldefar.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Firekildehypotesen, Septuaginta