Hvaba?? Var Paulus den ringeste af apostlene? Hvaba??

Galaterne 2,7: "Gud har betroet mig evangeliet for de uomskårne, ligesom Peter for de omskårne".
Paulus' omvendelse

Navnet Paulus betyder "lille", og Paulus mente selv, han var den mindste/ringeste af apostlene:

1 Korintherne 15,9 for jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke.

Efeserne 3,8 Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne

På den anden side anså han sig selv for Peters ligemand:

Galaterne 2,7 Tværtimod, da de så, at Gud har betroet mig evangeliet for de uomskårne, ligesom Peter for de omskårne
Galaterne 2,8 - for han, der har givet Peter kraft til at være apostel blandt de omskårne, har også givet mig kraft til at være det blandt hedningerne -
Galaterne 2,9 og da de forstod, hvilken nåde der var givet mig, gav Jakob og Kefas og Johannes, som anses for at være søjler, mig og Barnabas håndslag på den aftale, at vi skulle gå til hedningerne, og de til jøderne.

. . . og han kaldte ironisk de andre apostle for "overapostle", som han bestemt ikke stod tilbage for:

2 Korintherne 11,5 Jeg mener nemlig ikke at stå tilbage for disse overapostle,

2 Korintherne 12,11 Så har jeg da været vanvittig. I tvang mig til det. Det var jo jer, der skulle have anbefalet mig, for jeg står ikke tilbage for disse overapostle, selv om jeg ikke er noget.

Og selv en engel fra himlen skulle lige vove på at modsige Paulus:

Galaterne 1,8 Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Korintherne, Galaterne, Efeserne, Paulus