Hvaba?? Er Guds lov fuldkommen? Hvaba??

Moses modtager Guds lov
iGod

Ja:

Salme 19,8 Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast, det giver den uerfarne visdom.

Jakob 1,25 Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov og bliver ved den og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gører, han skal være salig ved det, han gør.

Nej.

Ezekiel 20,25 Så gav jeg dem love, som ikke var gode, og bud, som de ikke kunne bevare livet ved;
Ezekiel 20,26 jeg gjorde dem urene ved deres gaver, når de ofrede alt det, der kom først ud af moderlivet. Så kunne jeg slå dem med rædsel, for at de skulle forstå, at jeg er Herren.

Hebræerne 7,18 Der er altså tale om, at et tidligere bud ophæves, fordi det var svagt og nytteløst
Hebræerne 7,19 - loven førte jo ikke til målet - men der indføres i stedet noget bedre, nemlig det håb, hvori vi kommer Gud nær.

Jødiske bortforklaringer

Med hensyn til, at Gud gav sit folk love, der ikke var gode, havde den jødiske rabbi Rashi(1) denne forklaring:

statutes that were not good: I delivered them into the hands of their temptation to stumble over their iniquity, and so did Jonathan render: And I delivered them into the hands of their foolish temptation, and they went and made decrees that were not good, and practices by which they cannot live.
(Rashi, fremhævelse i original)

Altså Gud har ikke givet dårlige love. Han har bare ladet jøderne falde for deres egne "fjollede fristelser" til selv at lave dårlige love.

Med hensyn til at jøderne blev urene, når de ofrede, havde Rashi denne forklaring:

And I defiled them with their gifts: Those gifts that I legislated for them to hallow for Me every firstborn I delivered them into the hands of their temptation: to pass those firstborn to the Molech. Hence the statutes that are not good.
(Rashi, fremhævelse i original)

Altså Gud havde sagt, at den førstefødte søn tilhører ham, men han "lod dem blive fristet" til i stedet at give deres førstefødte til Molok, og dermed blev de urene.

Kristne bortforklaringer

Med hensyn til, at Gud gav sit folk love, der ikke var gode, og at han gjorde dem urene, når de ofrede til ham, ændrer Jehovas Vidner i teksten for at mildne Guds ord:

Ezekiel 20,25 Og jeg lod dem også få forordninger der ikke var gode, og lovbud som de ikke kunne leve ved.
Ezekiel 20,26 Og jeg lod dem blive besmittet af deres gaver, når de lod hvert barn som åbnede moders liv gå gennem ilden, for at jeg kunne lægge dem øde, for at de kunne vide at jeg er Jehova."'
(Jehovas Vidner / Ny Verden)

Gud gav dem også dårlige bud, og han lod dem gøre sig selv urene.

Den berygtede NIV-oversættelse bruger samme trick:

Ezekiel 20,25 So I gave them other statutes that were not good and laws through which they could not live;
(NIV, New International Version)

Den anden halvdel af fusket: »I let them be defiled« i vers 26 blev korrigeret i de senere oplag, TNIV og 2011 NIV.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Rashi levede fra 1040 til 1105 og hed egentlig Shlomo Yitzhaki, men han er mere kendt under akronymet RAbbi SHlomo Itzhaki.

Mærker: Salmernes Bog, Ezekiel, Hebræerne, Jakobs Brev, GT kontra NT