Hvaba?? Blev Jesus døbt af Johannes Døberen? Hvaba??

Til venstre døbes Jesus af Johannes.
Tre typer på dåben

Historien om Jesus' dåb ændres af den enkelte forfatter, efterhånden som de vælger at gøre Jesus-figuren mere og mere guddommelig. Markus og Matthæus er enige om, at Jesus blev døbt af Johannes Døberen.

Markus 1,9 I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan.

Derimod sørger Lukas for at få Johannes smidt i fængsel, inden jesus bliver døbt.

Lukas 3,20 så føjede han til alt det øvrige også dette, at han kastede Johannes i Fængsel.
Lukas 3,21 Men medens hele Folket blev døbt, skete det, da også Jesus var bleven døbt og bad, at Himmelen åbnedes,
(Den forrige danske oversættelse)

Hvem var det så, der døbte Jesus? Det fortæller Lukas ikke noget om.

Kristne bortforklaringer
Jeg ved ikke om, det er med vilje, men oversættelsen fra 1992 er mere tvetydig:

Lukas 3,20 så føjede Herodes til alt det andet også det, at han lod Johannes kaste i fængsel.
Lukas 3,21 Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Hvis man læser teksten lidt for hurtigt, kunne man let læse det som om, Johannes røg i fængsel, »og det skete«, mens hele folket inklusive Jesus blev døbt. Så med lidt god vilje (og den rigtige indremissionske oversættelse) kan man godt tro, at Johannes lige akkurat nåede at døbe Jesus, før han blev fængslet.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Apostlenes Gerninger