Hvaba?? Hvem bor inden i Paulus? Hvaba??

Romerne 7,24: "Jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme?"
Romerne 7,24

I Paulus bor Kristus og Kristi sandhed:

Galaterne 2,20 Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.

2 Korintherne 11,10 Så sandt Kristi sandhed bor i mig, skal ingen tage den stolthed fra mig i Akaja!

I Paulus bor der intet godt; kun synden.

Romerne 7,17 Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig.
Romerne 7,18 Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke.
Romerne 7,19 For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg.
Romerne 7,20 Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig.

Venstre Højre

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Romerne, 2 Korintherne, Galaterne, Paulus, Arvesynden


Op til sektion om Selvmodsigelser