Hvaba?? Hvem begravede Jesus? Hvaba??

Tidebog, type og antitype. Jesus lægges i graven, og Jonas sluges af hvalfisken.
Jesus og Jonas

De tre synoptiske evangelier er enige: Jesus blev begravet af Josef fra Arimatæa. En mand og en by, der i øvrigt er totalt ukendte uden for historien om gravlægningen:

Matthæus 27,57 Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimatæa, der hed Josef, som også var blevet en discipel af Jesus.
Matthæus 27,58 Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres.

Johannes er uenig: Josef arbejdede sammen med Nikodemus, der tog aktivt del i begravelsen og medbragte 50 kg myrra og aloe til at salve liget:

Johannes 19,38 Josef fra Arimatæa, som var discipel af Jesus, men hemmeligt, af frygt for jøderne, bad derefter Pilatus om at måtte tage Jesu legeme ned; og det tillod Pilatus. Josef kom så og tog Jesu legeme ned.
Johannes 19,39 Også Nikodemus kom; det var ham, som tidligere var kommet til Jesus om natten; han medbragte en blanding af myrra og aloe, omkring hundrede pund.

I Apostlenes Gerninger er det derimod Jerusalems indbyggere og deres ledere:

Apostl. G. 13,27 For Jerusalems indbyggere og deres ledere kendte ham ikke, de dømte ham og opfyldte derved profeternes ord, som læses op hver sabbat.
Apostl. G. 13,28 Og selv om de ikke fandt noget grundlag for dødsdom, bad de Pilatus om at lade ham henrette.
Apostl. G. 13,29 Da de havde udført alt det, der står skrevet om ham, tog de ham ned fra korset og lagde ham i en grav.

Her har vi et af de relativt sjældne eksempler på, at Apostlenes Gerninger modsiger Lukasevangeliet.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes, Apostlenes Gerninger, De synoptiske evangelier