Hvaba?? Arbejdede Josef fra Arimatæa alene? Hvaba??

Tidebog, type og antitype. Jesus lægges i graven, og Jonas sluges af hvalfisken.
Jesus og Jonas

De tre synoptiske evangelier er enige: Jesus blev begravet af en enkelt mand: Josef fra Arimatæa.

Matthæus 27,57 Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimatæa, der hed Josef, som også var blevet en discipel af Jesus.
Matthæus 27,58 Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres.

Men da en, to, tre eller mange kvinder kom til graven søndag morgen, sagde den unge mand med hvide klæder, at "de" havde lagt ham i graven.

Markus 16,6 Men han sagde til dem: "Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!

Johannes er uenig: Josef arbejdede sammen med Nikodemus, der tog aktivt del i begravelsen og medbragte 50 kg myrra og aloe til at salve liget:

Johannes 19,38 Josef fra Arimatæa, som var discipel af Jesus, men hemmeligt, af frygt for jøderne, bad derefter Pilatus om at måtte tage Jesu legeme ned; og det tillod Pilatus. Josef kom så og tog Jesu legeme ned.
Johannes 19,39 Også Nikodemus kom; det var ham, som tidligere var kommet til Jesus om natten; han medbragte en blanding af myrra og aloe, omkring hundrede pund.

I Apostlenes Gerninger er det derimod Jerusalems indbyggere og deres ledere

Kristne bortforklaringer

Med hensyn til Markus 16,6 har eksperterne opfundet et begreb: "impersonal plural". Begrebet er ikke fremmed for os danskere: "nu sætter de skatten op igen", og "hvorfor har de aldrig noget godt i fjernsynet?".

Zaren af de upersonlige flertal er C. H. Turner, der i 1924 skrev Marcan Usage: Notes, Critical And Exegetical, On The Second Gospel. Turners fornemmeste eksempel er Markus 2,18, hvor der i tidligere — mere bogstavtro — oversættelser stod, at "de" — altså Johannes's disciple og farisæerne — kom til Jesus og klagede:

Markus 2,18 Og Johannes's Disciple og Farisæerne fastede, og de komme og sige til ham: "Hvorfor faste Johannes's Disciple og Farisæernes Disciple, men dine Disciple faste ikke?"
(Den forrige danske oversættelse)

I de nyeste oversættelser er det derimod "nogle helt andre", der kommer og klager.

Markus 2,18 Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: "Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?"
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Turner har flere sider med eksempler fra Markusevangeliet, hvor ovenstående (2,18) er hans bedste, som der konstant refereres til.

Men Markus 16,6 er slet ikke med på listen, og det skyldes jo nok, at Josef fra Arimatæa kun er én mand og derfor ikke kan være i "upersonligt flertal".

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Johannes