Hvaba?? Hvem var 'Verdens lys'? Hvaba??

Uden Jesus vandrer folk i mørket.
Jesus kontakt

I sin berømte Bjergprædiken (som skete på en slette) kalder Jesus folket for verdens lys.

Matthæus 5,14 I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules.
Matthæus 5,15 Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset.
Matthæus 5,16 Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.

I Johannesevangeliet er Jesus langt mere selvoptaget. Det er ham selv, der er 'verdens lys', og uden ham vandrer folk i mørket:

Johannes 8,12 Atter talte Jesus til dem og sagde: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys."

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes, Bjergprædikenen