Hvaba?? Hønen eller ægget? Hvaba??

Hønen eller ægget?
Æg

Ifølge Johannesevangeliet kommer man kun til Jesus gennem Gud:

Johannes 6,65 Og han sagde: "Det var derfor, jeg sagde til jer, at ingen kan komme til mig, hvis ikke det er givet ham af Faderen."

Og hvordan kommer man så til Gud? Det gør man kun gennem Jesus:

Johannes 14,6 Jesus sagde til ham: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

Kommentar

Med kristne øjne er det ikke engang sikkert, der er en selvmodsigelse her. Få vers senere er Jesus i faderen og faderen i Jesus:

Johannes 14,10 Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger.
Johannes 14,11 Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne.

Bevidst selvmodsigelse eller ej, er det stadig noget cirkulært vås.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Johannes