Hvaba?? Hvor mange sønner havde Benjamin? Hvaba??

Gustave Doré. Benjaminitterne røver Shilos døtre.
Benjaminitterne røver Shilos døtre

Benjamin var stamfar til en af Israels 12 stammer. I Krønikebogen er der et lille afsnit med overskriften: »Benjamins slægt«. Benjamin havde tre sønner:

1 Krønikebog 7,6 Benjamins sønner var: Bela, Beker og Jedi'ael, i alt tre.

I starten af næste kapitel er der endnu et afsnit med overskriften »Benjamins slægt«, og nu har han fem sønner:

1 Krønikebog 8,1 Benjamin fik Bela, sin førstefødte, Ashbel, den næstældste, Akra, den tredje,
1 Krønikebog 8,2 Noha, den fjerde, og Rafa, den femte.

Fjerde Mosebog er enig i, at han havde 5 sønner, men er kun enig i navnene Bela, Ashbel og (måske) Akra/Akiram:

4 Mosebog 26,38 Benjamins efterkommere, slægt for slægt: Fra Bela stammer belaitternes slægt; fra Ashbel stammer ashbelitternes slægt; fra Akiram stammer akiramitternes slægt;
4 Mosebog 26,39 fra Shufam stammer shufamitternes slægt; fra Hufam stammer hufamitternes slægt.

Men rekorden går til stamtavlen i 1. Mosebog, der fortæller, at han havde 10 sønner:

1 Mosebog 46,21 Benjamins sønner var: Bela, Beker, Ashbel, Gera, Na'aman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim og Ard.

Man begynder at forstå, at Paulus opfordrede Timotheus til at holde sig fra endeløse stamtavler.

Kristen bortforklaring #1

Hvis antallet af sønner er for højt, kan det bortforklares med, at listen medtager alle sønnerne, mens de andre lister kun omtaler dem, der senere blev stamfædre til en klan.

Kristen bortforklaring #2

Hvis derimod antallet af navne er for lavt, kan det bortforklares med, at listen blev skrevet på et tidligt tidspunkt, hvor alle sønnerne ikke var født endnu.

Denne standard-bortforklaring er dog svær at bruge her, eftersom den korteste liste, tre sønner, står i 1 Krønikebog, der foregår, længe efter at alle er døde,

Kristen bortforklaring #3

Efter at have brugt metode 1 og 2 til at tilrette antallet af navne, står man så overfor problemet med, at navnene er forskellige i de forskellige lister.

Dette problem løses med standard-bortforklaringen om, at folk havde to navne.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 4 Mosebog, 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler