Hvaba?? Aflyst rejse Hvaba??

Paulus på langfart.
Paulus sejler mod Rom.

Apost. G. 15,32 Judas og Silas, der selv var profeter, talte mange formanende ord til brødrene og styrkede dem.
Apost. G. 15,33 Og da de havde været der en tid, lod brødrene dem drage med fred tilbage til dem, der havde udsendt dem.
Apost. G. 15,34 [[Dog besluttede Silas at blive dér.]]
Apost. G. 15,35 Men Paulus og Barnabas blev i Antiokia, hvor de sammen med mange andre underviste og forkyndte Herrens ord.
Apost. G. 15,36 Nogen tid efter sagde Paulus til Barnabas: "Lad os vende tilbage og besøge brødrene i alle de byer, hvor vi har forkyndt Herrens ord, og se, hvordan de har det."
Apost. G. 15,37 Barnabas ville også tage Johannes, som kaldtes Markus, med,
Apost. G. 15,38 men Paulus fandt det ikke rigtigt at tage en med, der havde forladt dem i Pamfylien og ikke deltaget i arbejdet sammen med dem.
Apost. G. 15,39 Det førte til bitter uenighed, så deres veje skiltes. Barnabas tog Markus med og sejlede til Cypern,
Apost. G. 15,40 men Paulus valgte Silas, og efter at brødrene havde overgivet ham til Herrens nåde, tog han af sted.

Kommentar

I vers 32 og 33 tager Judas og Silas afsted, men »Nogen tid efter« (36) tager Paulus også afsted og tager Silas med sig (40).

Den opmærksomme læser vil kunne se, at det ikke hænger sammen med, at Silas allerede for længst var rejst. Den endnu mere opmærksomme læser vil pege på vers 34 (som jeg diskret har markeret med rødt), hvor der står, at Silas havde ombestemt sig.

Problemet er bare, at dette vers er et af de 50-60 falske vers. Bibelselskabet skriver i en fodnote: »Verset findes ikke i de ældste håndskrifter«, hvilket betyder præcis det samme som: "Verset er et nyere falskneri". Apostlenes Gerninger 15,34 er ikke med i de ældste og pålideligste manuskripter som Papyrus 74, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus og Codex Vaticanus. Enkelte manuskripter (Codex Bezae og enkelte latinske manuskripter) tager sågar forfalskningen til nye højder, når de skal fjerne selvmodsigelsen: "Dog besluttede Silas at blive dér, og kun Judas rejste".

Vi behøver altså ikke at skændes om, hvorvidt der er en selvmodsigelse mellem vers 32-33 og 40. Selvmodsigelsen er så tydelig, at de kristne har været villige til at forfalske den Hellige Skrift i 1.500 år.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, Paulus, Forfalskninger