Hvaba?? Det figenløse figentræ Hvaba??

Jesus mætter 5.000 mennesker (foruden kvinder og børn) med 5 brød og 2 fisk.
Jesus fisk

Jesus blev vred og forbandede et figentræ, fordi det stakkels træ ikke havde figner. Det var sådan set ikke træets skyld, »for det var ikke figentid«, men alligevel blev Jesus gal i skralden og forbandede træet, så det visnede med det samme:

Markus 11,13 Og da han på lang afstand fik øje på et figentræ med blade, gik han hen for at se, om han kunne finde noget på det; men da han kom hen til det, fandt han ikke andet end blade, for det var ikke figentid.
Markus 11,14 Så sagde han til det: "Aldrig mere i evighed skal nogen spise frugt af dig!" Og det hørte hans disciple.

Men hvorfor denne reaktion? Jesus havde tidligere bespist 5.000 mænd, foruden kvinder og børn, med fem brød og to fisk — og han havde fået tolv kurve fulde tilovers.

Matthæus 14,19 Og han lod folkeskarerne sætte sig i græsset, tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav disciplene dem, og de delte dem ud til skarerne.
Matthæus 14,20 Og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var tilovers, tolv kurve fulde.
Matthæus 14,21 Der var omkring fem tusind mænd, som havde spist, foruden kvinder og børn.

Hvorfor går han så amok senere, bare fordi der ikke er figner på træet? Hvis Jesus var så god til at trylle mad frem, hvorfor fik han så ikke figentræet til at bære figner? Hvis han var sulten, kunne han så ikke bare have lånt en rosin af en eller anden og forvandlet den til 100 kurve med figner?

Kristne bortforklaringer
Det er til dette formål, de kristne har opfundet Treenigheden: Jesus er en gud med tre næser og fire øjne, og han er den samme som Gud.

Når Jesus fodrer 5.000 mænd (foruden kvinder og børn) i ørkenen, eller når han får figentræet til omgående at visne, viser han sin guddommelige side. Han er den evige Gud, der har skabt både årstider og figentræer (Johannes 1,3).

Når derimod Jesus ikke kan se på afstand, at der ikke er figner på træet, når han glemmer, at »det var ikke figentid«, og når han taber besindelsen i en barnlig overreaktion, så viser han sin menneskelige side.

Jo flere selvmodsigelser man kan påvise, jo mere fantastisk er Jesus.

Yderligere selvmodsigelser

Johannes 1,3: Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.

Mærker: Matthæus, Markus